Congres 2021

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om onze leden en partners na lange tijd opnieuw te kunnen verwelkomen op ons jaarlijks congres.

Het congres vindt plaats op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas.

Alle informatie is te vinden via deze link.

Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod september 2021 - januari 2022

VLAVABBS wordt BURGERZAKEN VLAANDEREN

Na de zomer bieden we opnieuw een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Tot december organiseren we deze opleidingen online, nadien vullen we het online aanbod aan met traditionele opleidingen.

NIEUW - Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk.
Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de Federale Centrale Autoriteit en AgII.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Een “zoekjaar” voor niet-EU-studenten

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

Individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat

De FOD Buitenlandse Zaken laat ons weten dat zij een bericht ontvangen heeft van het Libanese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten over de afgifte van individuele uittreksels van de burgerlijke staat van Libanese onderdanen.

Apostilles

Singapore (inwerkingtreding 16-9-2021), Jamaica (3-7-2021), Palau (23-6-2020), de Filipijnen (14-5-2019), Guyana (18-4-2019), Bolivia (7-5-2018), Tunesië (30-3-2018) en Guatemala (18-9-2017) traden in de recente periode toe tot het Apostilleverdrag.

België maakte echter bezwaar voor de toetreding van Tunesië. Dit houdt in dat voor Tunesische documenten de traditionele legalisatie op het Belgisch consulaat ter plaatse verplicht blijft. Voor de overige landen is er geen legalisatie door het Belgisch consulaat meer nodig, maar geldt de Apostille.

VLAVABBS vraagt bewustzijnscampagne over nieuwe middleware

Met de invoering van de nieuwe identiteitskaarten werd de chip ervan geüpgraded. Dit maakt dat een nieuwe middleware op computers moet geïnstalleerd zijn om de chip uit te lezen via de website https://eid.belgium.be/nl. Op deze website staat de melding: “OPGELET: Er is een nieuwe versie van de eID Middleware en Viewer beschikbaar. Om uw elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen blijven gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk deze nieuwe versies te installeren”.

Hoe beëdigd vertalers en tolken vinden?

VLAVABBS berichtte reeds eerder over de nieuwe regels en de legalisatie van beëdigd vertalers en beëdigde tolken ten gevolge van de oprichting van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken.

Vacature deskundige burgerzaken Kortrijk

Kortrijk zoekt een deskundige burgerzaken (B1-B3). Als deskundige burgerzaken ondersteun je de teamverantwoordelijke in de dagelijkse werking van het deelteam “andere nationaliteiten” van het team burgerzaken. Naast het baliewerk zelf, ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw collega’s en zorg je voor een goede praktische organisatie en werking van het team zodat taken efficiënt en kwaliteitsvol uitgevoerd worden. Je volgt de wetgeving op de voet op en zorgt voor een goede opvolging en kennisdeling in het team.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS