Over Vlavabbs

VLAVABBS

De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) begon in 1983 als spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. Vandaag richt VLAVABBS zich op de materie van burgerzaken in zijn totaliteit en diversiteit.

De vereniging informeert de leden over nieuwe regelgeving, organiseert studiedagen en geeft een eigen tijdschrift @burger uit in co-uitgave met Uitgeverij Vanden Broele. VLAVABBS-leden krijgen @burger om de drie maanden in de bus. @burger belicht alle aspecten van burgerzaken en wil naast wet- en regelgeving ook focussen op organisatie en dienstverlening, dit alles gekruid met een flinke scheut verenigingsnieuws. Een lidmaatschap kost 50 EUR.

Bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten speelt VLAVABBS een proactieve rol. Geregeld worden voorstellen gedaan om de praktijkwerking van de burgerlijke stand te verbeteren. De leden kunnen ook bij het bestuur terecht met hun praktijkvragen. VLAVABBS is lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS).

VLAVABBS verwelkomt steeds nieuwe medewerkers uit het praktijkveld burgerzaken om het bestuur van de vereniging en de diverse inhoudelijke werkgroepen uit te breiden. De contacten met collega’s, de uitwisseling van informatie en de inhoudelijke werking zorgen voor een verrijking van de expertise en kennisopbouw binnen de eigen dienst. Indien u interesse heeft de vereniging te vervoegen kan u altijd één van de bestuursleden contacteren.

In 2011 werd de feitelijke vereniging een vzw, waarvan de statuten op 18 maart 2011 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9870 Zulte, Zandweg 16. Het ondernemingsnummer is 0834.362.524.

Bestuur

 • Voorzitter: Steve Heylen, Leuven, tel. 016 27 21 31, e-mail
 • Ondervoorzitter: Martine Verbeek, Zwijndrecht, tel. 03 250 48 40, e-mail
 • Secretaris: Ingrid De Belser, Wielsbeke, tel. 056 67 32 05, e-mail
 • Penningmeester: Johan Lapère, Knokke-Heist, tel. 050 63 01 18, e-mail
 • Veronique Blondeel, Maldegem, tel. 050 72 89 30, e-mail
 • Maurice Goffart (ICT), Antwerpen, tel. 03 338 98 51, e-mail
 • Herman Palsterman, Gent, tel. 09 266 72 52, e-mail
 • Joost Vandenbrande, Deinze, tel. 09 381 95 30, e-mail
 • Nele Lievens, Lokeren, tel. 09 340 94 30, e-mail
 • Jan De Ridder, Aalst, tel. 053 72 35 31, e-mail

Werkgroepen

 • Afstamming-nationaliteit: Martine Verbeek, Zwijndrecht
 • Bevolking-vreemdelingenwetgeving: Joost Vandenbrande, Deinze
 • Huwelijken: Herman Palsterman, Gent
 • Modernisering: Steve Heylen, Leuven

Contact

Abonneren op Vlavabbs RSS