Beperkt uitstel modernisering burgerlijke stand

Op 31 december 2018 verscheen in het Staatsblad de wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. Artikel 186 hiervan voorziet in het uitstel van de inwerkingtreding van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand tot 31 maart 2019. De nieuwe wettelijke bepalingen, waaronder de totale herschrijving van de eerste 100 artikelen van het Burgerlijk Wetboek, zullen dus pas in voege treden op 31 maart 2019.

Nieuwe regels voor levenloze kinderen op komst

In de Kamer van volksvertegenwoordigers werden nieuwe regels aangenomen voor levenloze kinderen. De wet in kwestie moet nog gepubliceerd worden in het Staatsblad en zal in werking treden op 31 maart 2019, dus samen met de opstart van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Publicatie wet diverse bepalingen Rijksregister en bevolkingsregisters

Op 13 december 2018 publiceerde het Staatsblad de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters. De bepalingen van deze wet worden in de komende maanden verder uitgewerkt in onderrichtingen. Deze wet bevat heel wat belangrijke nieuwigheden.

Abonneren op Vlavabbs RSS