Omzendbrief Rijbewijzen aangepast

Op 15 maart 2019 werd de Omzendbrief aan de gemeentebesturen van de FOD Mobiliteit ingrijpend aangepast n.a.v. het inwerkingtreden van het KB van 11 januari 2019 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. In dit laatste document vindt u een korte samenvatting van de wijzigingen.

EVS Congres

Op 5 en 6 juni 2019 vindt in Poolse Szczecin het 16de congres van de Europese Vereniging voor Ambtenaren van de Burgerlijke Stand plaats. Het thema van dit jaar zijn de diverse akten en documenten uit de verschillende landen, die de laatste jaren niet zelden door processen van digitalisering en modernisering werden vernieuwd. Inschrijven kan via VLAVABBS.

Van echtgescheiden naar ongehuwd

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd op 20 maart 2019 een wetsvoorstel goedgekeurd dat burgers toelaat de vermelding echtgescheiden of weduwe/weduwnaar in bepaalde omstandigheden opnieuw te wijzigen naar ongehuwd. VLAVABBS adviseerde de Kamercommissie negatief over deze mogelijkheid, net zoals de vereniging in 2014 reeds deed.

Ontdek nieuwe werkprocessen!

VLAVABBS inventariseert via de Sensus-methode de werkprocessen burgerzaken. Op de website werden recente enkele nieuwe processen toegevoegd (het wachtwoord is nog steeds VLAVABBS). Het gaat bv. om de single permit of gecombineerde vergunning (vreemdelingen), diverse E-id-processen (identiteitsbewijzen) en diverse processen onder verkiezingen.

Toegang tot DABS via RR-admin

Teneinde de verschillende machtigingen voor ambtenaren van de burgerlijke stand (de titularis, maar ook de burgemeester of schepen die occasioneel vervangen) en beambten van de diensten burgerlijke stand automatisch te laten invoeren vóór de opstart van de DABS, worden de gemeenten verzocht om vóór 15 maart 2019 een e-mail met de twee hierna vermelde bijlagen, te sturen naar dit e-mailadres van de FOD Binn

Verkiezingen – instructies Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken is sinds begin 2018 begonnen met de registraties van de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van de posten in het buitenland.

Oproep deelname online survey Universiteit Gent

Sarah Den Haese werkt onder promotorschap van prof. Jinske Verhellen aan een doctoraatsonderzoek over de omgang in de praktijk met vreemde documenten over de persoonlijke staat. De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat deze documenten (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS