Congres 2021

We zijn volop bezig met de voorbereidingen om onze leden en partners na lange tijd opnieuw te kunnen verwelkomen op ons jaarlijks congres.

Het congres vindt plaats op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas.

Alle informatie is te vinden via deze link.

Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod september 2021 - januari 2022

VLAVABBS wordt BURGERZAKEN VLAANDEREN

Na de zomer bieden we opnieuw een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Tot december organiseren we deze opleidingen online, nadien vullen we het online aanbod aan met traditionele opleidingen.

NIEUW - Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk.
Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de Federale Centrale Autoriteit en AgII.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Burgerlijke huwelijken 01-10-2021

Er zijn geen maatregelen meer.

Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen aangepast

Voor het afhandelen van verloren en achtergelaten voorwerpen baseerden gemeenten zich op wetten van 1975 en 1983. Vanaf 1 september wijzigde de regelgeving. De wetgever paste hiervoor het Burgerlijk Wetboek aan.

Webinar “Behoud door ontwikkeling” (Platform Funerair Erfgoed)

Wie niet inschrijft voor het VLAVABBS-congres kan op woensdag 6 oktober het webinar “Behoud door ontwikkeling” van het (Nederlandse) Platform Funerair Erfgoed volgen.

Tijdens dit webinar zijn er voorbeelden te zien hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden. Begraafplaatsen hebben ook een grote belevingswaarde, bijvoorbeeld als park waar je kunt zitten of – op passende wijze – activiteiten ontplooien.

Webinars Marokaans en Turks familierecht

De Universiteit Maastricht organiseert twee webinars over Marokkaans respectievelijk Turks (familie)recht bij situaties van achterlating en huwelijksdwang. De webinars vinden plaats op dinsdagmiddag 2 november 2021 en worden aangeboden door de Universiteit Maastricht.

Vacature Evergem

De gemeente Evergem zoekt een administratief medewerker burgerzaken (voltijds, contract onbepaalde duur). Meer info via deze link.

Een “zoekjaar” voor niet-EU-studenten

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

Individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat

De FOD Buitenlandse Zaken laat ons weten dat zij een bericht ontvangen heeft van het Libanese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten over de afgifte van individuele uittreksels van de burgerlijke staat van Libanese onderdanen.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS