Hongaarse akten van de burgerlijke stand

Het Hongaarse consulaat laat weten dat door een hervorming van de Hongaarse burgerlijke stand zij voortaan rechtsgeldig Hongaarse akten van de burgerlijke stand kunnen afleveren. De Hongaarse consulaten hebben immers rechtstreeks toegang tot het centrale elektronische register van de burgerlijke stand van Hongarije. Het gaat dus om een systeem dat heel erg op de DABS lijkt.

Kids-ID behoort het kind toe

De FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat de bijlagen 5 en 8 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de Kids-ID van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking aangepast werden. De volgende paragraaf werd toegevoegd: “Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.”

Vacature diensthoofd burgerzaken Leuven

Stad Leuven zoekt een diensthoofd burgerzaken - statutair. De directie burgerzaken van de stad Leuven is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers voor de domeinen bevolking, niet-Belgen, burgerlijke stand en contactbeheer. Je leidt en organiseert één van deze domeinen, met je team van een 10 tot 20-tal medewerkers. Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger, met respect voor de wettelijke context. Moeilijke dossiers volg je zelf mee op.

DABS - gefaseerde start: verwerking vonnissen

Zoals voorheen gecommuniceerd worden de vonnissen vanuit justitie nog steeds op papier verstuurd naar de gemeenten. Voor echtscheidingen moet u in deze overgangsperiode een akte van echtscheiding opstellen, voor andere vonnissen kan u een gewijzigde akte opstellen. Het vonnis wordt telkens als bijlage bij de DABS-akte gevoegd.

Nieuwe Frequently Asked Questions (FAQs) DABS

Op basis van de vragen en opmerkingen die de DABS de voorbije maand ontvangen heeft, zijn de FAQs geüpdatet met enkele heel frequent voorkomende vragen en antwoorden. bv. wat moet ik doen als het niet lukt een huwelijksakte te ondertekenen, mag ik akten verwijderen met een nietigverklaring, welke bijlagen moeten opgenomen worden, wat moet ik doen als bij de opmaak van een nieuwe akte wordt geconstateerd dat er een verschil is in persoonsgegevens tegenover de oudere akte en wat als de bijwerkingen in het Rijksregister niet automatisch worden uitgevoerd.

Huwen op zondag mogelijk

Het verbod op de voltrekking van huwelijken op zon- en feestdagen werd opnieuw versoepeld door de Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken.

Het principiële verbod blijft bestaan, maar de gemeenteraad kan in een expliciet gemeenteraadsbesluit toestaan om huwelijken op zon- en/of feestdagen te voltrekken.

Efficiënt en digitaal handtekenen

Politeia bracht in samenwerking met V-ICT-OR en de werkgroep 'Digitale handtekening' een brochure uit rond efficiënt en digitaal handtekenen.

Meer informatie vindt u op deze site. Bestellen kan hier. VLAVABBS-leden kunnen de brochure bestellen aan € 10 (i.p.v. € 15) door dit te vermelden in de bestellingsmail.

Vacatures - tijdelijke medewerkers - detacheringen

De dienst burgerzaken van de gemeente Nazareth is op zoek naar een tijdelijke kracht om het team als loketmedewerker te versterken van 1/5 /2019 tot ongeveer 1/9/2019. Mogelijk via detachering vanuit een andere stad/gemeente.

Vier weken “go live” van de DABS

Eerste resultaten
Meer dan 22.000 ondertekende akten en 1 miljoen transacties: dat is het resultaat van vier weken “go live” van de DABS. De voorbije periode was zeker niet altijd makkelijk. Een nieuw systeem inwerken vergt een grote (ook mentale) overstap, maar de cijfers zijn zeker bemoedigend.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS