Opleidingen op maat van en voor onze leden

Cursusaanbod februari-juni 2021

Ook de volgende maanden biedt VLAVABBS een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Omwille van de gezondheidscrisis organiseren we deze opleidingen opnieuw online. Uiteraard hopen we dit online aanbod in de toekomst te kunnen aanvullen met traditionele bijeenkomsten.
De lijst met opleidingen zal verder worden uitgebreid met diverse vormingen en seminaries. Ook blijven we op regelmatige basis informatiesessies voor leden organiseren n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister voor de vaccinatiestrategie

Het Rijksregister publiceerde een brief betreffende de toegang tot gegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister en de verwerking van dezelfde gegevens als onderdeel van de vaccinatiestrategie "Covid". Minister Verlinden heeft bij Besluit nr.

Probleem handtekeningcertificaten

Door een fout van de leverancier werd een beperkt aantal incorrecte handtekeningcertificaten op de eID uitgegeven tussen 03/07/2019 en 19/01/2021. Dit zijn geen volwaardige handtekeningcertificaten en werden door de diensten van de FOD uit voorzorg ingetrokken op 22/02/2021.Het gaat in totaal voor heel België om 3.392 certificaten. De getroffen burgers zullen dus geen geldige digitale handtekening meer kunnen zetten met hun eID. Zij zullen hun kaart wel nog kunnen gebruiken om zich online te authentiseren bij overheidsdiensten zoals Tax-On-Web.

De afgifte van de M-kaarten en de N-kaarten (Brexit)

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking publiceerden een omzendbrief over de afgifte van de M-kaarten (duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) en N-kaarten (kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) die afgeleverd worden aan Britten ten gevolge van de Brexit.

Vacature deskundige burgerzaken Denderleeuw

Ben je klantgericht, communicatief en punctueel? Kan je je snel nieuwe wetgeving eigen maken en deskundig advies geven? Beschik je over uitstekende administratieve en computervaardigheden? Dan ben jij de ideale collega voor onze dienst Burgerzaken! Je verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking, burgerlijke stand, rijbewijzen en vreemdelingenzaken. Kortom, alle documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger. Het gaat om een voltijdse betrekking, B1-B3, contractueel.

Stopzetting Doccle ondertekenservice

Vele Vlaamse gemeenten maken gebruik van het BoSa-raamcontract met Doccle voor het elektronisch ondertekenen van de akten van de burgerlijke stand. BoSa zet dit raamcontract met Doccle stop. Het loopt af op 21 maart 2021, maar het tekenplatform kan wel nog verder gebruikt worden tot 31 oktober 2021.

Vacature deskundige burgerzaken Zaventem

De gemeente Zaventem is op zoek naar een deskundige burgerzaken (B1-B3) in contractueel verband. Je staat vooral in voor het uitwerken van de nodige processen en procedures voor de administratieve verwerking en registratie van de burgerlijke stand, inclusief complexere dossiers die verschillende dienstoverschrijdende elementen kunnen bevatten. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Zaventem.

Opmaak lijst van de gezworenen

Op 13 januari 2021 verscheen de Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen in het Staatsblad. Inderdaad moeten de gemeenten in de loop van het jaar 2021 opnieuw de lijsten van de gezworenen van de hoven van assisen opmaken. Alle informatie, onder meer een modeldocument voor de gemeenten, en een link naar de omzendbrief zijn terug te vinden op de website van de FOD Justitie.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS