Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod 2023

Inschrijvingen

Inschrijven voor de (digitale) opleidingen kan via deze link.

Alle vragen i.v.m. opleidingen kan je stellen via mail

Eigenaars vervallen rijbewijs nu effectief verwittigd

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

Advies VCBS

In Frankrijk heeft de “loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique” (wet nr. 2021-1017 van 2 augustus 2021 betreffende de bio-ethiek) de toegang tot de medische begeleiding bij de voortplanting, de zogenaamde medisch begeleide voortplanting (MBV), uitgebreid tot vrouwenkoppels en alleenstaande vrouwen.

Kaartonderzoek

De helpdesk Belpic vraagt om wanneer de gemeente per e-mail een ticket kaartonderzoek aanvraagt zo duidelijk mogelijk het probleem te omschrijven. Dit vergemakkelijkt het selecteren van het juiste type kaartonderzoek voor de operatoren van de Eerste Lijn, waardoor de kaarten ook bij de juiste instantie (ZetesCards of het Rijksregister) terechtkomen.

Vernieuwen burgercertificaten op de eID

Sinds 15 mei 2023 is het niet meer mogelijk om nieuwe certificaten te creëren op de eID indien deze uitgegeven is voor 1 juli 2017. Het is belangrijk dat loketmedewerkers dit weten want pogingen om nieuwe certificaten te genereren zullen resulteren in foutmeldingen en in de onherroepelijke intrekking van de eventueel reeds aanwezige certificaten.

In afwachting van een definitieve oplossing om opnieuw nieuwe certificaten te kunnen genereren voor kaarten uitgegeven voor 1 juli 2017, is er een tijdelijke toe te passen procedure. Er zijn drie verschillende gevallen:

Vacature

Antwerpen zoekt een parkbeheerder voor de begraafplaats. Solliciteren kan tot 21 juni. Alle informatie vind je via deze link.

De IPR-aspecten van het nieuwe huwelijksbeletsel van de wettelijke samenwoning met een derde

Op de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw werd zoals beloofd in de infosessie over het nieuwe huwelijksbeletsel van de wettelijke samenwoning met een derde (dan waarmee men huwt) teruggekomen op de IPR-aspecten hiervan. In de parlementaire voorbereiding van het nieuwe huwelijksbeletsel werd dit immers aangeduid als zijnde van openbare orde (art. 21 Wetboek IPR).

Registratie jonge Belgen en Europese burgers voor de Europese verkiezingen

De minister van Binnenlandse Zaken schreef de gemeenten aan over de inschrijving van jonge Belgen (van 16 tot 18 jaar) en burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven (eveneens vanaf 16 jaar) als kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2024. De gemeentebesturen zullen deze burgers dienen in te schrijven als kiezers voor 1 maart 2024 of voor 1 april 2024 naargelang de verkiezing in mei of juni 2024 plaatsvindt.

Parenthood-Verordening

In december 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel tot Verordening openbaar gemaakt betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning van beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake afstamming en betreffende de invoering van een Europese akte van afstamming.

Nieuwe Apostille-landen

Saoedi-Arabië (vanaf 7-12-2022), Pakistan (vanaf 9-3-2023) en Senegal (vanaf 23-3-2023) zijn toegetreden tot het Apostilleverdrag. Alle informatie over de legalisatie en de Apostille op de vernieuwde pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS