Speciale pagina corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

De corona-crisis raakt de gehele samenleving en iedereen in ons land moet inspelen op de huidige situatie met de opgelegde beperkingen. Ook na de nieuwe drastische maatregelen van gisteren blijft de dienstverlening burgerzaken voor onze maatschappij van wezenlijk en essentieel belang net zoals voedingswinkels, apothekers enz. Burgerzaken blijft dan ook een aantal basisdiensten aanbieden ook in deze speciale tijden.

Middagen van het Recht

Naar jaarlijkse traditie organiseert de FOD Justitie een reeks Middagen van het Recht voor een breed publiek van geïnteresseerden. Deze editie komen ouderverstoting (23/10), de bekendmaking van rechterlijke beslissingen (4/12)), orgaanhandel (19/3) en het geslacht in de geboorteakte (7/5) aan bod.

BeSt-Address - 1e etappe

Het Rijksregister laat weten dat de eerste etappe in de implementatie van de nieuwe structuur voor de registratie van het adres op de hoofdverblijfplaats wordt opgestart. Het doel is dat op termijn alle overheidsinstanties de adressen zoals naar wordt gerefereerd door de gewestelijke adresregisters (in Vlaanderen het Adressenregister in opvolging van het CRAB) zullen gaan gebruiken. De eerste etappe omvat de controle door de gemeenten van het vertaalbestand van de openbare wegen.

Stopzetting fonetische opvragingen

Het Rijksregister laat in een nota van 8 oktober 2020 weten dat de toepassing van de fonetische opvragingen op basis van naam, voornaam en eventueel geboortedatum definitief stopgezet wordt vanaf 1 februari 2021. Dit om een ongeoorloofde raadpleging van dossiers die niet het voorwerp uitmaakten van de ondervraging te vermijden.

Enquête Belpic pc

De Belpic PC (RAPC) is een van de belangrijkste schakels bij de aanvraag en aflevering van identiteitskaarten. De beveiliging van deze computers en het gemeentenetwerk wordt daarbij toevertrouwd aan de gemeenten zelf. Omdat de dienst eID (FOD IBZ - ADIB) een klaar en duidelijk beeld dient te hebben van de veiligheid van het volledige proces, dient zij informatie te verzamelen over de actuele beveiliging van de RAPC's in de gemeenten. Wij verzoeken u daarom onderstaande korte enquête zo juist en zo compleet mogelijk in te laten vullen door uw IT-verantwoordelijke.

Opleidingen op maat van en voor onze leden! Cursusaanbod oktober-december 2020

We zijn verheugd om te melden dat VLAVABBS is gestart met een aanbod van praktijkopleidingen om de leden en collega's in deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen. In deze nieuwsbrief geven we een eerste overzicht. Dit aanbod zal in de toekomst verder worden uitgebreid met diverse vormingen en seminaries. Ook blijven we op regelmatige basis informatiesessies voor leden organiseren n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving.

Vacatures

Diensthoofd publieks- en burgerzaken - gemeente Wingene
Je staat in voor de leiding, organisatie en coördinatie van de dienst Publieks- en Burgerzaken en neemt een coachende rol op tegenover je medewerkers. Als meewerkend diensthoofd moet je ervoor zorgen dat de burger de nodige administratieve ondersteuning krijgt in de vervulling van alle burgerformaliteiten (e-ID, reispas, huwelijksaangifte,...) en in deze processen klantgericht begeleid wordt.

Inspectie bevolkingsregisters

Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, voeren de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken regelmatig controles uit in de gemeenten met betrekking tot het correct bijhouden van de bevolkingsregisters waarbij ze met name nagaan of de procedures nageleefd worden en of de informatiegegevens uit het Rijksregister bijgewerkt worden. Tijdens deze inspecties geven de diensten bijkomende uitleg.

Legalisaties op post

In een Omzendmail van 12 augustus 2020 laat de FOD Buitenlandse Zaken weten dat in het najaar van 2020 de Belgische beroepsconsulaire posten de mogelijkheid zullen hebben om digitale legalisaties af te leveren. Deze digitale legalisaties kunnen via de site http://legalweb.diplomatie.be worden geconsulteerd en gedownload.

Papieren legalisaties zullen nog voor onbepaalde tijd verder worden afgegeven door de consulaire posten, ook deze kunnen op dezelfde site worden gecontroleerd.

Het bestellen van modellen IIIC

VLAVABBS en de VVSG werden onlangs door de gemeenten geconfronteerd met een aantal problemen bij het bestellen van statistische formulieren voor de registratie van overlijdens bij de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie.

Daaruit blijkt dat zowel de gemeentelijke diensten burgerlijke stand als artsen moeilijkheden ondervinden in het verkrijgen van formulieren voor de aangifte van een overlijden, en in het bijzonder van het model III C. Zo zouden de leveringen van deze formulieren vaak grote vertragingen kennen en onvolledig zijn.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS