Opleidingen op maat van en voor onze leden

Cursusaanbod februari-juni 2021

Ook de volgende maanden biedt VLAVABBS een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Omwille van de gezondheidscrisis organiseren we deze opleidingen opnieuw online. Uiteraard hopen we dit online aanbod in de toekomst te kunnen aanvullen met traditionele bijeenkomsten.
De lijst met opleidingen zal verder worden uitgebreid met diverse vormingen en seminaries. Ook blijven we op regelmatige basis informatiesessies voor leden organiseren n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

“KB genealogie” verschenen

Op 31 maart 2021 verscheen in het Staatsblad het Koninklijk besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Dit KB treedt in werking op 1 mei 2021.

Samen gelezen met art. 29 Burgerlijk Wetboek kan het regelgevend kader voor opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand als volgt worden samengevat:

Facturatie eID en Rijksregister

De ADBA eID en Rijksregister start met elektronische facturatie.

Nieuw adres voor wilsverklaringen euthanasie

De FOD Volksgezondheid verhuisde op 1 maart 2021.

Voortaan moet de briefwisseling in verband met de wilsverklaringen euthanasie worden verstuurd naar:
FOD Volksgezondheid
Cel Organen, Embryo's en Bio-ethiek
DG Gezondheidszorg - 10de verdieping
Galileelaan 5/2
1210 BRUSSEL

De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik de gemeenten te wijzen op enkele verduidelijkingen over de wilsverklaringen voor donatie van menselijk materiaal en de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Registratierecht nationaliteit via My Minfin

De betaling van het registratierecht voor kandidaat-Belgen bedraagt 150 euro. Dit kan gebeuren via de online toepassing My Minfin.

De burger kan de betaling uitvoeren via de rubriek 'mijn betalingen'. Het betaalbewijs is dezelfde dag nog beschikbaar via 'mijn documenten' en dient daar afgedrukt te worden. De toepassing is toegankelijk via de ITSME-applicatie op smartphone of via een kaartlezer met de verblijfskaart van de burger.

Rijksregister 24/6

Het Rijksregister laat weten dat de bijwerking van de informatiegegevens (bijvoorbeeld via de DABS) voortaan 24u op 24u en 6 van de 7 dagen mogelijk wordt. Door de modernisering van de diensten van het Rijksregister en de indienststelling van een aantal nieuwe toepassingen, onder andere in het kader van de DABS, bleek het aangewezen om de dienstverlening voor de bijwerking van de dossiers uit te breiden.

Vacature: Projectmedewerker burgerzaken stad Aalst

De stad Aalst is op zoek naar een projectmedewerker burgerzaken.
Solliciteren kan tot en met 23 maart 2021. Alle informatie en solliciteren via: https://www.aalst.be/werken-voor-aalst

Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS