Opleidingen op maat van en voor onze leden

Opleidingsaanbod september 2021 - januari 2022

VLAVABBS wordt BURGERZAKEN VLAANDEREN

Na de zomer bieden we opnieuw een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Tot december organiseren we deze opleidingen online, nadien vullen we het online aanbod aan met traditionele opleidingen.

NIEUW - Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk.
Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de Federale Centrale Autoriteit en AgII.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Nieuwe uittreksels uit het Strafregister

De uittreksels uit het Centraal Strafregister bevatten vanaf 22 juni 2021 (16:00 u.) een geavanceerde elektronische handtekening. Het gaat om een elektronisch zegel van de dienst Centraal Strafregister dat aan het PDF-bestand van het uittreksel wordt toegevoegd. In het document zal de melding ‘elektronisch ondertekend door’ staan en zal een logo worden weergegeven dat de handtekening vertegenwoordigt.

Regeling beëdigde geneesheer verlengd tot 15 oktober 2021

Op vrijdag 25 juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om de afwijking inzake het verplichte tweede advies van de beëdigde geneesheer in geval van crematie te verlengen. De vorige verlenging (Besluit van 27 maart 2020) gold tot 30 juni 2021, de nieuwe van 1 juli tot 15 oktober 2021.

Meer info op de speciale coronapagina.

Eigenaars bijna vervallen rijbewijs worden niet verwittigd

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd.

Nieuwe eID voor Belgen in het buitenland

Vanaf 21 juni 2021 krijgen ook de Belgen in het buitenland die hun identiteitskaart vernieuwen een nieuw model met vingerafdrukken. Ze zullen zich dus – in tegenstelling tot vroeger – in persoon moeten begeven naar hun consulaat om de vingerafdrukken te laten opnemen. Belgen in het buitenland krijgen echter daarnaast de mogelijkheid om een eID in spoedprocedure aan te vragen in de Belgische gemeente van hun laatste inschrijving, hun Belgische geboorteplaats indien ze nooit in België gewoond hebben of bij gebreke daaraan een Belgische gemeente naar keuze (regeling opgenomen in art.

Save the date!

Dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2021 hopen wij voor het eerst sinds maart 2019 opnieuw het VLAVABBS-congres te laten doorgaan in hotel Serwir te Sint-Niklaas. Voor het eerst zal een tweedaags programma worden aangeboden. Het zal ook een uitstekende gelegenheid zijn om de – vorige maand door de algemene vergadering vastgelegde – overgang van VLAVABBS naar Burgerzaken Vlaanderen te vieren. Bij de planning zullen wij ons uiteraard nauwgezet houden aan de maatregelen om het coronavirus COVID-19 te bestrijden.

Op reis met de Kids-ID

Nu de reisbeperkingen niet meer gelden, zullen veel burgers binnenkort naar het buitenland willen reizen. En sommigen zullen dat misschien zelfs last minute willen doen.

Het is dus geen overbodige luxe om de ouders eraan te herinneren dat de Kids-ID noodzakelijk is voor reizen binnen de Europese Unie (en enkele andere landen), en dat ze best niet te lang wachten om deze kaart aan te vragen om een dure spoedprocedure te voorkomen.

Webinar dienstverlening in burgerzaken

In samenwerking met onze partners organiseren we een online webinar 'Dienstverlening in burgerzaken'. De diensten burgerzaken zijn voortdurend in evolutie en ook in deze moeilijk tijden bleven de essentiële diensten aan de burger gegarandeerd. Een hele uitdaging voor steden en gemeenten. Vanuit Vlavabbs gaan we graag in op een aantal belangrijke thema's.

Week van de begraafplaatsen

De begraafplaatsen van Gent organiseren op zondag 6 juni 2021 om 11 uur hebben we in het kader van de week van de begraafplaatsen een online lezing “De oorsprong van begraven en familie: een prehistorisch perspectief” door Prof. dr. Marc De Bie (Vrije Universiteit Brussel en Onroerend Erfgoed).

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS