Opleidingsaanbod 2023-2024

Inschrijvingen

Inschrijven voor de opleidingen kan via deze link.

Alle vragen i.v.m. opleidingen kan je stellen via mail

Infosessies
* Infosessies reparatiewet DABS (november 2023)

Vacature gemeente Tervuren

De gemeente Tervuren heeft een vacature voor een Diensthoofd burgerzaken en onthaal. Het gaat om een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur, niveau A1 – A3, statutair. Alle informatie over de functie en procedure kan je vinden op de website van de gemeente.

Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2023 via deze link

Nieuwe regeling inzake de aanpassing van de geslachtsregistratie vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 treedt de nieuwe regeling voor de aanpassing van de registratie van het geslacht via de ambtenaar van de burgerlijke stand in werking. De wet voert een aantal aanpassingen aan de Transgenderwet van 10 juli 2017 door, die werden ingegeven door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 juni 2019. Daarin werd gesteld dat de Transgenderwet op bepaalde punten ongrondwettig was.

Digitale oproepingsbrief

2024 is een verkiezingsjaar: de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen zijn gepland op 9 juni 2024. De lokale en provinciale verkiezingen staan op 13 oktober 2024 in de agenda.

Voorlopige rijbewijzen online

Vanaf 19 september 2023 kunnen de verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online worden aangevraagd. De burger zal dus enkel nog zijn of haar voorlopig rijbewijs moeten afhalen in de gemeente. De aanvraag wordt ingediend via smartphone, PC, laptop of tablet.
Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link.

Grondwettelijk Hof vernietigt voorafgaande registratieplicht voor 16-en 17-jarigen die willen stemmen bij Europese verkiezingen

Wat voorafging
De Wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde de burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven om te stemmen voerde in haar artikelen 2 en 15 een nieuwe regeling in die op 1 mei 2023 in werking trad.

Servantes Award

In 2022 werd voor de eerste keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs zet Servantes de “local civil servant” in de kijker en wenst positieve aandacht te vestigen op werken bij lokale besturen. Iedereen kan een medewerker (of medewerkers) of collega in de bloemen zetten. Via de website van Servantes kan je voordrachten doen als kandidaat voor één van de categorieën van de Servantes Award: de prijs voor de nieuwkomer, de prijs voor de loopbaan en de prijs voor het team.

Studiedag 10 jaar hervormd Wetboek van de Belgische nationaliteit

Tien jaar na de inwerkingtreding van de laatste grote hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, organiseert de ADDE een studiedag over de toepassing van het Wetboek in de praktijk. Zowel de filosofie achter de hervorming, de rechtspraak en de moeilijkheden in de toepassing van de wet komen aan bod. Er wordt ook gereflecteerd over eventuele toekomstige ontwikkelingen. Deze studiedag is in het Frans, inschrijven kan via de website van de ADDE.

Melding aan parket bij geboorteaangifte kind van moeder die bij verwekking nog geen 16 jaar oud

Op 01 juni 2022 trad de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht in werking, die het seksueel strafrecht hervormt. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vroegere regeling ligt in het geven van toestemming bij seksuele betrekkingen onder de leeftijd van 16 jaar.

Nieuwe reparatiewet gestemd

De wet houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (reparatiewet DABS) werd op donderdag 20 juli in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd. De wet zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS