Speciale pagina corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

De corona-crisis raakt de gehele samenleving en iedereen in ons land moet inspelen op de huidige situatie met de opgelegde beperkingen. Ook na de nieuwe drastische maatregelen van gisteren blijft de dienstverlening burgerzaken voor onze maatschappij van wezenlijk en essentieel belang net zoals voedingswinkels, apothekers enz. Burgerzaken blijft dan ook een aantal basisdiensten aanbieden ook in deze speciale tijden.

Vacature directeur burgerzaken bij stad Gent

De stad Gent zoekt een directeur dienst burgerzaken (contractueel niveau A). Als directeur Burgerzaken sta je aan het hoofd van de dienst Burgerzaken, die vandaag bestaat uit 4 afdelingen met meer dan 225 medewerkers, nl. Migratie, Bevolking, Burgerlijke Stand en Gedeconcentreerde Dienstverlening vanuit Dienstencentra. Je bent, samen met jouw departementshoofd en jouw team, aan zet om deze dienst een nieuw elan te geven.

Inschrijven kan tot 21 september 2020. Meer informatie vind je via deze link.

Hernieuwing rijbewijzen

Sinds juli 2010 worden de nieuwe rijbewijzen in bankaartmodel afgeleverd, die een geldigheidstermijn hebben van 10 jaar. De dienst Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit heeft affiches ter beschikking gesteld om burgers te wijzen op de noodzaak tijdig een hernieuwing aan te vragen. Vele gemeenten zouden echter graag hun burgers individueel verwittigd willen zien. Affiches en informatie op website, facebook of infobladen hebben ongetwijfeld onvoldoende effect naar de burgers toe.

Voortgang project nieuwe eID

In januari 2020 startte in Lokeren als eerste van 26 pilootgemeenten met de uitreiking van de nieuwe eID met vingerafdrukken. De laatste pilootgemeenten schakelen binnenkort om. Vooraleer alle andere Belgische gemeenten kunnen starten moeten er aanpassingen worden uitgevoerd op de BELPIC-werkstations aan de loketten. Het te volgen proces wordt binnenkort gecommuniceerd.

Update BELPAS

Sinds 29 augustus 2020 is een nieuwe versie van BELPAS gereleaset, die voornamelijk een aantal bugs oplost. Tegelijkertijd wordt het programma van een bijkomend tabbald voorzien: passban check. De gemeenten mogen passban check nog niet gebruiken. Dit mag pas wanneer de gemeenten in de toekomst bevoegd worden voor de eID’s en Kids-ID voor Belgen ingeschreven in een consulaire beroepspost. De aanvraag voor de identiteitskaart zal dan wel gebeuren in BELPIC, maar zonder dat de aanvragen worden omgeleid naar de post van inschrijving of Buitenlandse Zaken.

Nieuwe regelgeving beëdigde vertalers/tolken

Sinds 29 december 2019 geldt een vernieuwd wettelijk kader voor beëdigd vertalers en tolken. Er werd een nationaal register met alle beëdigde vertalers/tolken opgericht. Dit register is momenteel echter enkel toegankelijk voor de diensten van Justitie en nog niet vrij toegankelijk voor burgers, steden en gemeenten. Enkel de vertalers/tolken opgenomen in het nationaal register mogen de titel van beëdigde vertaler/tolk gebruiken.

Nieuwe FAQ DABS

Op de website van de DABS verscheen een update van de frequently asked questions. Er is duidelijk aangeduid welke tekst werd toegevoegd of grondig aangepast.

Hier een overzicht van de toegevoegde of aangepaste vragen, waaruit onmiddellijk het belang blijk voor onze dagelijkse werking. Warm aanbevolen om door te nemen dus!

Informatiesessies Wet diverse dringende bepalingen Justitie

Op 7 augustus 2020 verscheen in het Staatsblad de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake Justitie. Hoofdstuk 2 uit deze wet bevat een reeks belangrijke wijzigingen aangaande de modernisering van de burgerlijke stand.

Einde aanpassing regelgeving beëdigde geneesheer en individueel lijkenvervoer

Binnenlands Bestuur Vlaanderen 16-07-2020

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria inzake het beheersen van infectierisico’s bij de behandeling van overledenen met bevestigde COVID-19-besmetting werden op 16 juli het laatst aangepast en geactualiseerd. De afwijkingen inzake het individueel lijkenvervoer en de tweede beëdigde geneesheer bij crematie lopen ten einde.

Algemene vergadering 2020

Dit jaar vond in speciale omstandigheden de algemene vergadering van VLAVABBS vzw plaats. De procedure werd door de corona-crisis deze keer volledig schriftelijk afgehandeld. Alle leden werden via mail aangeschreven. Dank aan al de collega’s die een volmacht gegeven hebben, zodat de formaliteiten inzake de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 tijdig konden worden vervuld.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS