Vlavabbs Congres 2015

Jaarlijks congres en algemene vergadering VLAVABBS vzw

“Toekomst, privacybescherming en informatieveiligheid bij burgerzaken”

Woensdag 6 mei 2015 in het kasteel van Brasschaet

kasteel.jpg

Het VLAVABBS-congres in Brasschaat was eens te meer fantastisch. Dank aan iedereen die het congres mogelijk maakte, vooral de sprekers. Dank ook aan onze partners en standhouders.

De grootste dank gaat uit naar de deelnemers: zij brachten de collegiale sfeer mee die onze congressen uniek maakt.

De presentaties, documenten en enkele sfeerbeelden staan ter beschikking:
- programma
- voorbeeld-model van de toekomstige geboorteakte (FOD Justitie)
- het consulair wetboek: wat is nieuw en anders
- activiteitenverslag VLAVABBS 2014
- worstelen met persoonsgegevens
- informatieveiligheidsbeleid
- schaamnamen
- foto's 1, 2 en 3.