Programma congres 2015

VLAVABBS-congres 2015

“Toekomst, privacybescherming en informatieveiligheid bij burgerzaken”

Het congres wordt geopend met nieuwigheden en toekomstperspectieven voor de bevolkingsregisters, de registers van de burgerlijke stand en het strafregister. De komende tijd staat heel wat op stapel: het invoeren van uniforme aktenmodellen burgerlijke stand in het hele land, de heropstart van het project modernisering burgerlijke stand en de invoering van de afstamming in dalende lijn als wettelijk informatietype in het Rijksregister. Ook de laatste stand van zaken inzake de aansluiting van de lokale besturen op het centraal strafregister wordt een item en we kijken over de grens naar de registers voor de Belgen in het buitenland.

Privacybescherming en informatieveiligheid van de registers die bijgehouden worden op de diensten burgerzaken vormen de hoofdmoot van het namiddaggedeelte. Elk lokaal bestuur is verplicht werk te maken van informatieveiligheid. Niet enkel de informaticadienst, maar zeker ook de diensten burgerzaken hebben hier een rol te spelen. De collega’s van V-ICT-OR geven graag een praktische toelichting bij het informatieveiligheidsbeleid van de gemeenten.

Voor het tweede opeenvolgende jaar sluiten we dit jaar het congres af met namen – wel voornamen deze keer. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor schaamnamen. Gelukkig bestaat er in Vlaanderen geen verkiezing van “de schaamnaam van het jaar” zoals in Nederland, maar ook bij ons komen te gekke of te schadelijke voornamen voor. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan daarbij een rol spelen.

Programma

Vanaf 9.00 u: Ontvangst deelnemers, welkomstkoffie, standbezoek

10.00-10.15 u: Welkom!

10.15-11.15 u: Prabhu Rajagopal (Koning Boudewijnstichting), Margot Bruyninckx (FOD Justitie), Erwin De Pue (DAV), Tom De Schepper (VVSG) & Stefan Van de Venster (FOD Binnenlandse Zaken)
Nieuwigheden en toekomstperspectieven voor de bevolkingsregisters, de registers van de burgerlijke stand en het strafregister

11.15-12.00 u: Jan Van de Velde (FOD Buitenlandse Zaken)
Het consulair wetboek – wat is nieuw?

12.00-13.30 u: Aperitief en standbezoek, lunch, koffie en standbezoek

13.30-14.00 u: Algemene vergadering vzw VLAVABBS

14.00-14.45 u: Rita Van Nuffelen (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Worstelen met persoonsgegevens

14.45-15.15 u: Koffiepauze en standbezoek

15.15-16.00 u: V-ICT-OR
Informatieveiligheid omdat het moet, maar vooral omdat het kan!

16.00-16.30 u: Marjan Rom (Kinderrechtencommissariaat)
Schaamnamen