Congres 2016

Nagenieten van een schitterend VLAVABBS- & EVS-congres

Leuven vormde vorige 26 en 27 mei 2016 het prachtige kader voor de bijeenkomst van de Europese ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand, opgekomen uit liefst 15 verschillende landen. Ondanks de onverwachte en plotse treinstaking vervoegden nagenoeg alle ingeschreven VLAVABBS-leden hun Europese collega’s op donderdag. Ook uit Brussel, Wallonië en de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie verwelkomden we afvaardigingen.
De mooie Promotiezaal en weidse Jubileumzaal zagen één van de inhoudelijk sterkste EVS-congressen zich ontrollen waarbij de referenten gevarieerde en toekomstgerichte visies naar voren schoven. De stadswandelingen door erfgoedstad Leuven, het bezoek aan het Europese Parlement en de ontvangst op het Leuvense stadhuis werden erg geapprecieerd. De tweedaagse vormde bovendien een uitstekende gelegenheid tot uitwisseling en gesprek.

Sfeerfilm

Tom Rijsdijk wist inhoud en sfeer van deze geslaagde congreseditie meesterlijk vast te leggen op film. Iedereen kan op die manier ons congres opnieuw beleven.

Europe is a feeling

Vrijdagnamiddag exploreerde professor Walter Pintens het thema familierecht en Europese identiteit. Zijn rijk gedocumenteerde redevoering vormde het inhoudelijke hoogtepunt van de bijeenkomst. Om de rechten van de Europese burgers op vrij verkeer te waarborgen, moet het materieel familierecht verder worden geharmoniseerd. De creatie van een Europees internationaal privaatrecht kan immers nooit dezelfde resultaten boeken.
Dit harmoniseren is trouwens helemaal niet zo moeilijk, als soms wordt beweerd. In de meeste landen heeft het familierecht van vandaag geen uitstaans meer met dat van 30 jaar geleden. De overblijvende verschillen zijn veeleer politiek dan cultureel. Professor Pintens sloot dan ook af met een sterke oproep voor moedige politici, die zoals de founding fathers van de Europese Unie opkomen voor verdere integratie en versterking van de Europese identiteit. Of met de woorden van Bono “Europe should not only be an idea, Europe should also be a feeling”.

Minister Geens te gast

Een primeur én grote eer was de komst van de minister van Justitie Koen Geens. Hij bevestigde het pro-Europese engagement van België en riep op niet te versagen want Europa is nu reeds een realiteit, zeker bij de jongeren. Hij wees tegelijkertijd op – niet verwonderlijk voor een Belg – de kracht van pragmatisme. Europa boekt immers steeds vooruitgang van wanneer dit van onderuit wordt gedragen of – vandaag niet onbelangrijk – bij crisissen.
Van groot belang was de boodschap van de minister voor de Belgische deelnemers. De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand zal tot stand komen in deze regeerperiode. De twee laatste stappen, het opstarten van de centrale akten-databank en het herschrijven van het wetgevend kader, zullen na de zomer aan de regering voorgelegd worden. Onze voorzitter verzekerde de minister dat hij kan blijven rekenen op de expertise van VLAVABBS. Vicevoorzitter van de EVS, Simon Rijsdijk, voegde daar aan toe dat in tijden van verdere digitalisering net ook het vakmanschap van de ambtenaren het verschil zal maken.
Naar de toespraak van minister Koen Geens.

Don’t seek complexity

De rode draad van de eerste dag was duidelijk: maak het aub niet te complex en hou rekening met de gerechtvaardigde verwachtingen van burgers, stelden professoren Gerard-René de Groot en Patrick Wautelet reeds van bij de start. De staat moet bijvoorbeeld haar verantwoordelijkheid op nemen wanneer ze eerste jarenlang paspoorten aflevert aan een persoon, om nadien vast te stellen dat die de nationaliteit niet (meer) bezit. Jinske Verhellen en Susanne Gösll gingen door op dit elan: maak geen mix van migratiewetgeving en familierecht, hou het logisch, en verdwaal niet in complexiteit.
De namiddag begon sterk met professor Jo Shaw die de contouren van het Europees burgerschap verkende. Zij zag dit terecht als een politieke en levende constructie. Stephan Matyk van de Europese Commissie stelde de Apostilleverordening voor: binnen 2,5 jaar zullen alle documenten in ons vakgebied vrijgesteld zijn van legalisatie binnen de EU. Het is alvast een EVS-eis, die Beate Anefeld presenteerde, die verwezenlijkt wordt.
De congresdag eindigde met de speciale situatie van staatlozen. Emotioneel was het filmpje over hoe de niet-verlenging van zijn Servische identiteitskaart Nusret uit Montenegro van de ene dag op de andere de dieperik induwde. Valeriia Cherednichenko van de UNHCR wees op het belang van de geboorteregistratie: erzonder ben je geen persoon en worden je heel wat rechten ontzegd. Een problematiek die vandaag ontzettend belangrijk is, bijvoorbeeld bij geboorten in internationale wateren.
Bekijk de film.

Bekijk de presentaties van de eerste dag

Herbeleef de tweedaagse met de foto’s

Een reeks foto’s staat ter beschikking.

Dank

Voorbereiding, logistiek, inhoud en presentatie vergden heel wat inspanningen. Dank aan alle medewerkers die onze geslaagde conferentie mee mogelijk maakten. Dank ook aan de Leuvense universiteit en het stadsbestuur van Leuven voor de ondersteuning! Een bijzonder dankwoord aan de hoofdsponsor JCC Software en onze standhouders:
* JCC Software
* Uitgeverij Vanden Broele
* Remmicom
* A-P-S
* Oribi id-solutions
* Presa
* FOD Binnenlandse Zaken, Instellingen en Bevolking
* Keesing Technologies
* Dynalogic