Documentatie

VLAVABBS Congres 2019

Presentaties

Draaiboek VLAVABBS - Burgerzaken en opstart nieuw college 2019

Voor de opstart van de nieuwe colleges, de aanduiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) en de machtigingen binnen het hele domein van burgerzaken heeft VLAVABBS een praktisch draaiboek uitgewerkt.
Dat draaiboek omvat de verschillende mogelijke scenario's voor de aanstelling van de ABS en het geven van machtigingen aan beambten van het gemeentebestuur. Er wordt daarbij ook de nodige aandacht besteed aan de gemeenten waar nog geen nieuwe burgemeester of nieuw college in functie zijn.
Het draaiboek biedt ook een 'Model van aanstelling ABS' (indien de burgemeester de functie niet wenst uit te oefenen) en een 'Standaardmodel voor machtigingen burgerzaken' met een blanco ontwerpbesluit van machtiging en een overzicht van de wettelijke basis voor elke machtiging.
Daarnaast vindt u de informatie over de neerlegging van de handtekeningen op de website E-legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
Door het in de Kamer ondertussen gestemde uitstel van de inwerkingtreding van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) tot 31 maart 2019, zullen in januari nog steeds de oude regels gelden voor de aanstelling van de ABS en de machtigingen burgerlijke stand.

Laatste versie VLAVABBS documentaire akten (in voege tot 30 maart 2019)

VLAVABBS Congres 2018

Foto's

De foto's van het congres vind je op onze flickr-fotopagina

Presentaties en extra documentatie

VLAVABBS Congres 2017

Presentaties:
- Toekomstplannen Rijksregister
- Digitale aangifte overlijden
- Valkuilen bij veranderingstrajecten
Je vindt de foto's op onze flickr-pagina.

VLAVABBS- & EVS-congres 2016

Leuven vormde vorige 26 en 27 mei 2016 het prachtige kader voor de bijeenkomst van de Europese ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand, opgekomen uit liefst 15 verschillende landen. De rode draad van de eerste dag was duidelijk: maak het aub niet te complex en hou rekening met de gerechtvaardigde verwachtingen van burgers, stelden professoren Gerard-René de Groot en Patrick Wautelet reeds van bij de start. De staat moet bijvoorbeeld haar verantwoordelijkheid op nemen wanneer ze eerste jarenlang paspoorten aflevert aan een persoon, om nadien vast te stellen dat die de nationaliteit niet (meer) bezit. Jinske Verhellen en Susanne Gösll gingen door op dit elan: maak geen mix van migratiewetgeving en familierecht, hou het logisch, en verdwaal niet in complexiteit.
De namiddag begon sterk met professor Jo Shaw die de contouren van het Europees burgerschap verkende. Zij zag dit terecht als een politieke en levende constructie. Stephan Matyk van de Europese Commissie stelde de Apostilleverordening voor: binnen 2,5 jaar zullen alle documenten in ons vakgebied vrijgesteld zijn van legalisatie binnen de EU. Het is alvast een EVS-eis, die Beate Anefeld presenteerde, die verwezenlijkt wordt.
De congresdag eindigde met de speciale situatie van staatlozen. Emotioneel was het filmpje over hoe de niet-verlenging van zijn Servische identiteitskaart Nusret uit Montenegro van de ene dag op de andere de dieperik induwde. Valeriia Cherednichenko van de UNHCR wees op het belang van de geboorteregistratie: zonder ben je geen persoon en worden je heel wat rechten ontzegd. Een problematiek die vandaag ontzettend belangrijk is, bijvoorbeeld bij geboorten in internationale wateren.
Vrijdagnamiddag exploreerde professor Walter Pintens het thema familierecht en Europese identiteit. Zijn rijk gedocumenteerde redevoering vormde het inhoudelijke hoogtepunt van de bijeenkomst. Om de rechten van de Europese burgers op vrij verkeer te waarborgen, moet het materieel familierecht verder worden geharmoniseerd. De creatie van een Europees internationaal privaatrecht kan immers nooit dezelfde resultaten boeken. Dit harmoniseren is trouwens helemaal niet zo moeilijk, als soms wordt beweerd. In de meeste landen heeft het familierecht van vandaag geen uitstaans meer met dat van 30 jaar geleden. De overblijvende verschillen zijn veeleer politiek dan cultureel. Professor Pintens sloot dan ook af met een sterke oproep voor moedige politici, die zoals de founding fathers van de Europese Unie opkomen voor verdere integratie en versterking van de Europese identiteit. Of met de woorden van Bono “Europe should not only be an idea, Europe should also be a feeling”.
Een primeur én grote eer was de komst van de minister van Justitie Koen Geens. Hij bevestigde het pro-Europese engagement van België en riep op niet te versagen want Europa is nu reeds een realiteit, zeker bij de jongeren. Hij wees tegelijkertijd op – niet verwonderlijk voor een Belg – de kracht van pragmatisme. Europa boekt immers steeds vooruitgang van wanneer dit van onderuit wordt gedragen of – vandaag niet onbelangrijk – bij crisissen. Naar de toespraak van minister Koen Geens.
Tom Rijsdijk wist inhoud en sfeer van deze geslaagde congreseditie meesterlijk vast te leggen op film. Iedereen kan op die manier ons congres opnieuw beleven.
Bekijk de presentaties van de eerste dag:
- Wautelet & de Groot
- Verhellen & Gössl
- Matyk
- Anefeld
- Cherednichenko
- video statelessness
Een reeks foto’s staat eveneens ter beschikking.

VLAVABBS-congres 6 mei 2015 in Brasschaat

De presentaties, documenten en enkele sfeerbeelden staan ter beschikking:
* programma
* voorbeeld-model van de toekomstige geboorteakte (FOD Justitie)
* het consulair wetboek: wat is nieuw en anders
* activiteitenverslag VLAVABBS 2014
* worstelen met persoonsgegevens
* informatieveiligheidsbeleid
* ppt schaamnamen en artikel schaamnamen
* foto's 1, 2 en 3 * dank ook aan onze partners en standhouders.

VLAVABBS-congres 26 maart 2014 te Blankenberge

VLAVABBS-congres 29 mei 2013 te Sint-Niklaas

VLAVABBS-congres 13 juni 2012 te Hoeselt

  • Koen Cauwels (gemeente Maldegem) en Marc de Meuleneire (stad Gent) behandelden de toepassing van de nieuwe wet op de gezinshereniging. Zij stelden hun presentaties ter beschikking Cauwels_Koen.pdf, DeMeuleneireMarc.pdf.
  • Martine Verbeek behandelde de recente wijzigingen aan het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Verbeek_Martine.doc.

VLAVABBS-congres 26 oktober 2011 te Schelle

  • Speciaal voor het VLAVABBS-congres ontwikkelde het LevensEinde InformatieForum (LEIF) een korte tekst over de registratie van de levenseindebeslissingen. Meer inlichtingen vindt men in de brochure LEIFblad die kan besteld worden bij LEIF.
  • Het Vesalius Instituut stelde een document ter beschikking over het afstaan van een lichaam na overlijden.