Draaiboek VLAVABBS - Burgerzaken en opstart nieuw college 2019

Voor de opstart van de nieuwe colleges, de aanduiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) en de machtigingen binnen het hele domein van burgerzaken heeft VLAVABBS een praktisch draaiboek uitgewerkt.

Dat draaiboek omvat de verschillende mogelijke scenario's voor de aanstelling van de ABS en het geven van machtigingen aan beambten van het gemeentebestuur. Er wordt daarbij ook de nodige aandacht besteed aan de gemeenten waar nog geen nieuwe burgemeester of nieuw college in functie zijn.

Het draaiboek biedt ook een 'Model van aanstelling ABS' (indien de burgemeester de functie niet wenst uit te oefenen) en een 'Standaardmodel voor machtigingen burgerzaken' met een blanco ontwerpbesluit van machtiging en een overzicht van de wettelijke basis voor elke machtiging.

Daarnaast vindt u de informatie over de neerlegging van de handtekeningen op de website E-legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.