VLAVABBS informatiesessies september 2020

Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake Justitie

Op 7 augustus 2020 verscheen in het Staatsblad de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake Justitie. Hoofdstuk 2 uit deze wet bevat een reeks belangrijke wijzigingen aangaande de modernisering van de burgerlijke stand.

De DABS mag, zeker in deze beginfase, niet als een eindpunt of voltooid systeem worden beschouwd. De ontwikkeling van alle functionaliteiten neemt tijd in beslag en ook het wetgevend kader moet wanneer er een noodzaak is vanuit praktijk aangepast worden. Daarom voorziet deze nieuwe wet een aantal concrete verbeteringen, die de gemeenten helpen in de dagelijkse praktijk. De start ervan is voorzien op 1 september 2020, sommige artikelen krijgen een retro-actieve werking tot de oprichting van de DABS op 31 maart 2019.

Om de nieuwe wettelijke bepalingen te duiden organiseert VLAVABBS twee digitale informatiesessies over deze wetswijziging.

Digitale informatiesessies

Omwille van de corona-crisis zullen we de informatiesessies ook dit keer digitaal organiseren omdat we zo de noodzakelijke dringende ondersteuning kunnen bieden aan onze leden. Na inschrijving krijgt u eind augustus een link toegestuurd voor het inleidende materiaal en de live sessies.

Wanneer?

Vanaf maandag 31 augustus krijgt u als ingeschreven deelnemer toegang tot een vooraf opgenomen presentatie (45 minuten) met toelichting over de wet en omzendbrief die u op een moment naar keuze kan bekijken.
Ook de VLAVABBS-webpagina modernisering van de burgerlijke stand met alle verwijzingen naar de regelgeving, praktische leidraden en inleidende filmpjes wordt aangepast vanaf 31 augustus 2020.

Live online sessies met presentaties en het beantwoorden van vragen vinden plaats op:
donderdag 3 september 2020 van 14:00 tot 16:00
maandag 7 september 2020 van 14:00 tot 16:00

U kan zelf kiezen aan welke sessie u deelneemt. Bent u op deze twee momenten belet, kan u de sessie nog steeds uitgesteld bekijken.

Programma

De informatiesessie bestaat uit twee delen:

1. Inleiding

In een vooraf opgenomen filmpje krijgen alle deelnemers aan de infosessies vanaf 31 augustus 2020 een presentatie bezorgd met een theoretisch overzicht van al de nieuwe wettelijke bepalingen, met toelichting vanuit de Omzendbrief. U krijgt daarna de gelegenheid om uw vragen over de nieuwe wet te bezorgen voor behandeling in de live infosessies.

2. Live sessies

In de digitaal uitgezonden live informatiesessies van 3 en 7 september 2020 focussen we vervolgens op de praktische uitwerking van de nieuwe regels. We doen dit aan de hand van de op 31 augustus 2020 vernieuwde VLAVABBS-webpagina over de “modernisering van de burgerlijke stand”.

Verloop van de live sessies
- 50 minuten presentatie met de mogelijkheid om via chat vragen te stellen
- 20 minuten pauze voor het verwerken van de vragen
- 50 minuten presentatie en beantwoorden van de vragen

Vragen stellen

U kan vragen stellen via chat tijdens de live sessies of u kan ons op voorhand uw vragen toesturen via een formulier
Een vraag die niet kan beantwoord worden tijdens de sessies, krijgt nadien een antwoord.

Behandelde thema’s:

  • de nieuwe bepalingen over de verbetering van fouten in akten door het opmaken van gewijzigde akten op basis van de verruimde definitie van de materiële vergissing enerzijds of de administratieve nietigverklaring van akten anderzijds. Wanneer kan de gemeente zelf handelen, wanneer moet de familierechtbank tussenkomen? Waarmee moet bij de verbeteringen rekening gehouden worden?
  • het overgangsrecht voor de administratieve nietigverklaring tot 30 september 2020 voor akten opgemaakt sinds 31 maart 2019. Wanneer mag dit toegepast worden (bv. voor logically deleted akten)? Wat met lopende rechtbankprocedures?
  • de nieuwe gewijzigde akten op basis van de nietigverklaring van een erkenning, een andere akte of aangifte
  • de elektronische randmelding wanneer een papieren randmelding niet aangebracht werd op een papieren akte
  • een leidraad over het verwerken van binnenlandse en buitenlandse adopties
  • een aantal tips en trics bij het opmaken van akten op basis van buitenlandse akten of beslissingen
  • uw vragen gesteld vooraf of tijdens de infosessies.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier tot en met 31 augustus a.s. Kosteloos annuleren nadat u op 31 augustus het materiaal en de linken hebt ontvangen, is niet mogelijk.

Enkel VLAVABBS-leden (of plaatsvervangers) kunnen deelnemen.

Kostprijs

  • 45 € (vrijgesteld van BTW): effectieve leden van VLAVABBS (ambtenaren en beambten uit de gemeentelijke diensten burgerzaken)
  • 150€ (excl. BTW): toetredende leden van VLAVABBS (bedrijven en partners)

Indien u nog geen lid bent, maar lid wenst te worden, kan u bij de inschrijving een lidmaatschap aanvragen. Lidmaatschap 2020 kost € 50 (vrijgesteld van BTW) voor ambtenaren en beambten uit de gemeentelijke diensten burgerzaken.