Erkenning meemoeder

Dit schema toont de juiste oplossing als de afstamming van de meemoeder van een kind komt vast te staan na de moederlijke afstamming en de ouders willen een verklaring naamsverandering afleggen.
Erkenning meemoeder - mogelijkheden

1. Er is reeds een vorig kind van dezelfde ouders met een naam volgens de nieuwe regels

Dit kind heeft dezelfde naam als de keuze die de ouders gemaakt hebben voor het andere kind met een naam volgens de nieuwe regels.

Een vorig kind kan de naam hebben volgens de nieuwe regels indien:

  • een gemeenschappelijk kind geboren werd na 1 januari 2015 of een eerste gemeenschappelijk kind werd geadopteerd na 1 juni 2014
  • een gemeenschappelijk kind werd erkend door de meemoeder of het meemoederschap werd gerechtelijk vastgesteld na 1 januari 2015
  • een verklaring naamsverandering werd afgelegd binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet of binnen 1 jaar na de geboorte van een eerstvolgend kind na 1 januari 2015 of na de vaststelling van een tweede afstammingsband na 1 juni 2014 (overgangsbepaling)

2. Er is geen gemeenschappelijk kind met een naam volgens de nieuwe regels

De ouders kunnen de naam van hun kind kiezen (moeder, meemoeder, moeder meemoeder of meemoeder moeder) in een verklaring naamsverandering

  • de verklaring naamsverandering kan in de erkenningsakte worden opgenomen
  • de verklaring naamsverandering kan in eender welke gemeente tot een jaar na de erkenning opgesteld worden

Let op: in tegenstelling tot een kind met een moeder en vader kan het zijn dat de moeder en de meemoeder reeds kinderen door adoptie hebben die een naam hebben volgens de oude regels. Toch kunnen de ouders in de erkenningsakte de naam kiezen.

3. Overgangsbepaling

In beide situaties kunnen de ouders achteraf, tot een jaar na de erkenning voor hun geadopteerde kinderen die een nog een naam bezitten volgens de oude regels een verklaring afleggen volgens de overgangsbepaling in de woonplaats van hun kinderen.