Erkenning vader

Dit schema toont de juiste oplossing als de afstamming van de vader van een kind komt vast te staan na de moederlijke afstamming en de ouders willen een verklaring naamsverandering afleggen.

Erkenning vader - mogelijkheden

Er zijn vijf mogelijkheden:

1. Dit is de ouders hun eerste gemeenschappelijk kind én het is geboren na 1 juni 2014.

Pas de nieuwe regels toe

De ouders kunnen in de verklaring naamsverandering de naam van hun kind kiezen (moeder, vader, moeder vader of vader moeder).
Deze verklaring kan in de erkenningsakte worden opgenomen of tot een jaar na de erkenning in eender welke gemeente.

2. Dit is de ouders hun eerste gemeenschappelijk kind én het is geboren voor 1 juni 2014

Pas de oude regels toe

Het kind behoudt de naam van de moeder. Stel geen verklaring naamsverandering op volgens de oude regels1!
Deze ouders hebben tot een jaar na de vaststelling van de tweede ouder om een verklaring naamsverandering af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hun kinderen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister volgens de overgangsbepaling.

3. De ouders hebben reeds gemeenschappelijke kinderen (maar geen meerderjarige) en deze kinderen hebben reeds een naam volgens de nieuwe regels.

Pas de nieuwe regels toe

Als er reeds een kind/kinderen zijn die via de nieuwe regels hun naam hebben gekregen (door geboorte, door verklaring naamsverandering na erkenning of door verklaring naamsverandering volgens de overgangsbepaling) heeft elk volgend kind dezelfde naam.

De erkenningsakte vermeldt gewoonweg de naam van het kind.

4. De ouders hebben reeds een gemeenschappelijk meerderjarig kind en hun kinderen hebben hun naam door toepassing van de oude regels

Pas de oude regels toe

Als de ouders een verklaring naamsverandering willen afleggen krijgt het kind de naam van de vader. Deze verklaring kan in de erkenningsakte of tot een jaar na de erkenning worden opgesteld.

Aangezien deze ouders geen mogelijkheid hebben om nog via de overgangsbepaling aan al hun minderjarige kinderen een naam toe te kennen zoals in de nieuwe regels, moet het voor hen mogelijk zijn om de naam van de vader te kiezen volgens de oude regels.

5. De ouders hebben reeds gemeenschappelijke kinderen (maar geen meerderjarige) en deze kinderen hebben hun naam door toepassing van de oude regels.

Pas de oude regels toe:

Het kind behoudt de naam van de moeder. Stel geen verklaring naamsverandering op volgens de oude regels1!

Deze ouders hebben tot een jaar na de erkenning de tijd om een verklaring naamsverandering af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hun kinderen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister volgens de overgangsbepaling.


  1. Let op: de ouders kunnen geen verklaring naamsverandering volgens de oude regels in de erkenningsakte doen. Aangezien zij ook nog in aanmerking komen om de naam van hun kind te kiezen volgens de nieuwe regels via de overgangsbepaling gaan we hen steeds naar die mogelijkheid doorverwijzen. De overgangsbepaling is steeds in de woonplaats van het kind/de kinderen.
    Met andere woorden: het moet onmogelijk zijn voor de ouders om eerst de verklaring naamsverandering te doen volgens de oude regels (naam van de vader) om daarna nogmaals via de overgangsbepaling een andere naam te komen kiezen volgens de nieuwe regels. ↩︎ ↩︎