Geboorteaangifte vader

Dit schema toont de juiste oplossing als een kind geboren wordt na 1 juni 2014 met een moeder en een vader.

Geboorteaangifte moeder en vader

Afhankelijk van de situatie zijn er vier mogelijkheden

1. Dit is de ouders hun eerste gemeenschappelijk kind.

Pas de nieuwe regels toe

A. De ouders doen samen aangifte

De ouders kiezen samen de naam of geven aan dat er onenigheid is en ze geen keuze kunnen maken.

Bij onenigheid krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.
Als ook de ouders een dubbele naam hebben kan elke ouder kiezen welk deel van hun naam zij doorgeven aan het kind. Als ze hierin geen keuze maken krijgt het kind het deel van hun naam in alfabetische volgorde.

De ouders tekenen op de minuut voor de gekozen namen en voornamen.

B. Een van de ouders doet de aangifte

De ouder die de aangifte doet, kiest de naam van het kind of geeft aan dat er onenigheid is en ze samen geen keuze hebben kunnen maken.

Bij onenigheid krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.
Als ook de ouders een dubbele naam hebben kan elke ouder kiezen welk deel van hun naam zij doorgeven aan het kind. Als ze hierin geen keuze maken krijgt het kind het deel van hun naam in alfabetische volgorde.
De ouder die aanwezig is, zal moeten zeggen welk deel van de naam de andere ouder wenst over te dragen indien hij dit weet. Zo niet: alfabetische volgorde.

De ouder die de aangifte doet tekent op de minuut voor de gekozen namen en voornamen uit naam van beide ouders.

De ouder die aangifte doet kan nog steeds een verklaring naamkeuze bezorgen, maar is in geen enkel geval nog verplicht.

C. Een derde persoon (vroedvrouw, verantwoordelijke ziekenhuis) doet de aangifte.

Stel alles ervoor in het werk dat de ouders hun keuze kunnen meedelen via de verklaring naamkeuze.

Zonder deze keuze krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde. Als ook de ouders een dubbele naam hebben, wordt het deel van hen overgedragen in alfabetische volgorde.

De derde persoon kan geen enkele keuze maken wat betreft de naam van het kind of het deel van moeder, vader of meemoeder dat wordt overgedragen.

D. Algemeen

  • Als de ouder(s) een keuze maken die niet mogelijk is, negeer je deze keuze. Het kind krijgt de dubbele naam in alfabetische volgorde. Als ook de ouders een dubbele naam hebben, wordt het deel van hun naam overgedragen in alfabetische volgorde.
  • Een keuze die een schrijffout (materiĆ«le misslag) bevat is geldig, in de geboorteakte schrijf je uiteraard de correcte naam.

2. De ouders hebben reeds gemeenschappelijke kinderen (maar geen meerderjarige) en deze kinderen hebben reeds een naam volgens de nieuwe regels.

Pas de nieuwe regels toe

Als er reeds een kind/kinderen zijn die via de nieuwe regels hun naam hebben gekregen (door geboorte, door verklaring naamsverandering na erkenning of door verklaring naamsverandering volgens de overgangsbepaling) heeft elk volgend kind dezelfde naam.

3. De ouders hebben een gemeenschappelijk meerderjarig kind en hun gemeenschappelijke kinderen hebben hun naam volgens de oude regels

Pas de oude regels toe

Het kind krijgt de naam van de vader (afstamming moeder en vader liggen tegelijk vast).
Deze ouders hebben geen mogelijkheid om nog via de overgangsbepaling aan al hun minderjarige kinderen een naam toe te kennen zoals in de nieuwe regels. De overgangsbepaling is immers niet mogelijk als er reeds meerderjarige kinderen van dezelfde ouders zijn.

4. De ouders hebben reeds gemeenschappelijke kinderen (maar geen meerderjarige) en deze kinderen hebben hun naam door toepassing van de oude regels.

Pas de oude regels toe

Het kind krijgt de naam van de vader (afstamming moeder en vader liggen tegelijk vast)
Deze ouders hebben tot een jaar na de geboorte om een verklaring naamsverandering af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hun kinderen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister volgens de overgangsbepalingen