Overgangsbepaling

Er is een overgangsbepaling waarin de ouders in een gemeenschappelijke verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van hun kind(eren) geboren voor 1 juni 2014 de naam kunnen toekennen volgens de nieuwe regels.

Overgangsbepaling

Niet meer van toepassing

 1. De verklaring naamsverandering volgens de overgangsbepaling was mogelijk voor alle ouders met minderjarige kinderen tot 31 mei 2015.
 2. Tussen 1 januari 2015 en 31 mei 2015 waren volgende uitzonderingen mogelijk:
  • Kinderen waarvan een ouder overleden is en daardoor de overblijvende ouder de verklaring niet heeft kunnen afleggen voor 1 januari 2015 en waarvan ondertussen een kind meerderjarig is geworden.
  • Kinderen ingeschreven in de consulaire registers waarvoor de ouders voor 1 januari 2015 de verklaring niet hebben kunnen afleggen.
  • Het ondertussen meerderjarig kind moet instemmen in de naamsverandering. Indien het niet instemt kan de naamsverandering niet, ook niet voor de nog minderjarige kinderen.

Algemeen

Let op:

 • de ouders mogen geen gemeenschappelijk meerderjarig kind hebben
 • De gekozen naam wordt toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen
 • Door een van de ouders als de andere overleden is
 • Deze verklaring kan maar één keer worden afgelegd
 • Ouders tekenen een 'Verklaring op erewoord' over alle gemeenschappelijke kinderen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert zover als mogelijk is of de ouders geen meerderjarige kinderen hebben en hoeveel gemeenschappelijke kinderen zij hebben.
 • Een verklaring naamsverandering volgens de overgangsbepaling wordt steeds afgelegd voor de ABS van de woonplaats van de gemeenschappelijke kinderen. Als er kinderen in verschillende gemeentes wonen, kan het voor de ABS van een van die gemeentes.

Vandaag zijn er nog volgende mogelijkheden om een verklaring naamsverandering af te leggen volgens de overgangsbepaling:

1. Een volgend kind wordt geboren na 1 juni 2014

Tot een jaar na de geboorte van een volgend kind indien:

 • alle gemeenschappelijke kinderen zijn minderjarig en niet-ontvoogd
 • alle gemeenschappelijke kinderen hebben een naam volgens de oude regels (moeder en vader)
 • alle vol geadopteerde kinderen hebben een naam volgens de oude regels (moeder en meemoeder)

2. Een volgend kind wordt erkend na 1 juni 2014

Tot een jaar na de erkenning of vaststelling van een tweede afstammingsband van een kind indien:

 • alle gemeenschappelijke kinderen zijn minderjarig en niet-ontvoogd
 • alle gemeenschappelijke kinderen hebben een naam volgens de oude regels (moeder en vader)
 • alle vol geadopteerde kinderen hebben een naam volgens de oude regels (moeder en meemoeder)

3. Een kind heeft de naam van zijn vader meemoeder door afwezigheid van keuze

Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017.

Indien:

 • Een eerste gemeenschappelijk kind geboren tussen 1/6/2014 en 31/12/2016 dat de naam de vader heeft gekregen bij afwezigheid van keuze
  • of
 • Een kind geboren tussen 1/1/2015 en 31/12/2016 dat de naam van zijn meemoeder gekregen heeft bij afwezigheid van keuze

De moeder of de vader of de meemoeder alleen kunnen in een verklaring naamsverandering in de woonplaats van het kind de nieuwe bepaling laten toepassen dat het kind de dubbele naam krijgt in alfabetische volgorde.

Het moet vast staan dat er geen keuze gemaakt werd. Dit betekent:

 • de ouders deden niet samen de aangifte
 • er is geen 'verklaring naamkeuze' terug te vinden

Vooraleer zo'n verklaring op te stellen:

 • Vraag aan de geboorteplaats om op te zoeken dat er geen keuze werd gedaan. Met andere woorden, er is geen 'verklaring naamkeuze' terug te vinden in de stukken die bij de akte gevoegd moeten blijven of in het administratief dossier.

De verklaring naamsverandering geldt voor alle later geboren kinderen.