Beperkt uitstel modernisering burgerlijke stand

Op 31 december 2018 verscheen in het Staatsblad de wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. Artikel 186 hiervan voorziet in het uitstel van de inwerkingtreding van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand tot 31 maart 2019. De nieuwe wettelijke bepalingen, waaronder de totale herschrijving van de eerste 100 artikelen van het Burgerlijk Wetboek, zullen dus pas in voege treden op 31 maart 2019. Tot zolang blijft de huidige regelgeving in voege, zodat de akten van de burgerlijke stand voorlopig verder op papier opgemaakt worden. Door het uitstel tot 31 maart 2019, gelden in januari nog steeds de oude regels voor de aanstelling van de ABS en de machtigingen burgerlijke stand.

Andere wijzigingen en verbeteringen
In deze wet worden bovendien een aantal verbeteringen en wijzigingen aangebracht aan de Wet van 18 juni 2018, die het kader uittekende voor de modernisering van de burgerlijke stand. Het geheel treedt in werking op 31 maart 2019. Het gaat onder meer over: - het invoeren van een gedifferentieerde regeling voor het openstellen van akten van de burgerlijke stand. Eenieder heeft recht op een uittreksel van akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud en akten van huwelijk van meer dan 75 jaar. Voor alle andere akten blijft de grens op 100 jaar liggen. In een apart KB zal nog de toegang voor akten jonger dan 50 (overlijden), 75 (huwelijk) en 100 (alle andere) jaar voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt worden - de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van opmaak van de akte wordt ook bevoegd om een materiële vergissing vast te stellen (in de eigen akten) en deze te verbeteren - materiële vergissingen in een buitenlandse akte waarvan een akte op basis van een buitenlandse akte wordt opgesteld, kunnen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden verbeterd bij aanmaak van de akte op basis van een buitenlandse akte - om een erkenning te acteren dient geen geboorteakte meer voorgelegd te worden van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat (de moeder) en van de erkenner - bij een Belgische echtscheiding op een buitenlandse huwelijk, verzoekt de griffier de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit laat toe dat zodra de echtscheiding is uitgesproken, deze via automatische e-melding wordt verwerkt - de rechtskeuze in art. 37 of 39 Wetboek IPR wordt een verplichte bijlage in de DABS - de gemeenten zijn expliciet verplicht hun oude papieren akten te blijven bewaren - ministeriële besluiten van voornaamsverandering die nog voorgelegd worden na 31 maart 2019 kunnen door de ambtenaar van de burgerlijke stand als akte van voornaamsverandering worden opgenomen in de DABS.

Daarnaast zijn er nog enkele andere bepalingen in de wet die de burgerlijke stand aanbelangen, onder meer: - de afschaffing van het absolute verbod tot vaststelling van een incestueuze afstammingsband, de familierechtbank kan hier over oordelen - de aanpassing van het startpunt van de verjaringstermijn inzake afstammingsvonnissen - een meerderjarige kan een nieuwe naam door de rechtbank laten acteren tijdens een gerechtelijke procedure wanneer diens afstammingsband ten opzichte van één van de ouders wordt betwist en vervangen door een nieuwe afstammingsband ten opzichte van een nieuwe ouder (opgelet: dit geldt niet voor de erkenning van een meerderjarige bij de ambtenaar van de burgerlijke stand) - de behandeling van de vorderingen tot opheffing van een huwelijksverbod wegens bloed- of aanverwantschap worden van de Koning overgeheveld naar de familierechtbank.

Save the date voor de twee infosessies over de modernisering van de burgerlijke stand en de introductie van de DABS: 18 februari 2019 Hasselt en 25 februari 2019 Gent. Meer info volgt.

Meer informatie in het complete dossier modernisering burgerlijke stand.