Nieuwe regels voor levenloze kinderen op komst

In de Kamer van volksvertegenwoordigers werden nieuwe regels aangenomen voor levenloze kinderen. De wet in kwestie moet nog gepubliceerd worden in het Staatsblad en zal in werking treden op 31 maart 2019, dus samen met de opstart van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
- de akte van levenloos kind voor een kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan voortaan ook facultatief een familienaam krijgen; het blijft zoals nu verplicht deze akte op te stellen vanaf 180 dagen zwangerschapsduur
- voor een levenloos kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan facultatief eveneens een akte van levenloos kind worden opgemaakt. Er kunnen facultatief wel voornamen worden toegekend, maar geen familienaam
- de akte van levenloos kind zal steeds de zwangerschapsduur vermelden, dit zal dus op een medisch attest moeten vermeld worden
- binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden
- binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking (op voorlegging van een medisch attest).