Informatiesessies 2019 modernisering burgerlijke stand

Op 31 maart 2019, na een beperkt uitstel van 3 maanden, treedt de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) in werking. Exclusief voor de VLAVABBS-leden organiseert onze vereniging twee infosessies vlak voor de opstart van de modernisering van de burgerlijke stand. U kan terecht in het Holiday Inn in Hasselt op maandag 18 februari 2019 of in het Holiday Inn in Gent op maandag 25 februari 2019.

De bedoeling is de overgang naar de DABS zo vlot als mogelijk te laten verlopen door in te gaan op de laatste wijzigingen en het voorzien van basisinstructies om succesvol van start te gaan. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en VLAVABBS zorgen voor de presentaties. Bovendien is er ruim mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De thema’s die aan bod komen zijn:
- Update wet- en regelgeving: belangrijkste wijzigingen wet 21 december 2018, stand van zaken uitvoeringsbesluiten, omzendbrief & onderrichtingen, VLAVABBS-werkprocessen & VLAVABBS-faq-lijst
- Opstart DABS: stand van zaken testen & migratie
- Basisinstructies:
o gebruikersbeheer (RR-admin), schrijf- & leesrechten van gemachtigde beambten, burgemeester & schepenen
o aanmaken akten in de DABS, statussen
o wettelijke bijlagen
o link DABS – Rijksregister: register van de personen die vermeld worden in een akte van de burgerlijke stand & bijwerken van rijksregister
- Overgang van papier naar digitaal: afwerken oude dossiers, omgaan met verschillen, CIEC-uittreksels en vertaalformulieren.

Programma
13.00u: Inschrijving & onthaal met koffie
13.30u: Deel 1
14.45u: Vragenronde
15.00u: Koffiepauze
15.30u: Deel 2
16.45u: Vragenronde
17.00u: Einde

Praktische informatie
Inschrijven kan via mail met vermelding van de informatiesessie (Hasselt of Gent), naam, voornaam, postcode, gemeente of instantie, facturatieadres/email en eventuele bestelbon. Enkel een VLAVABBS-lid of zijn/haar plaatsvervanger kan deelnemen. Indien u nog geen lid bent kan u bij de inschrijving een lidmaatschap aanvragen.

Maandag 18 februari 2019: Holiday Inn Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt.
Maandag 25 februari 2019: Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent.

Effectieve leden van VLAVABBS (ambtenaren en beambten uit de gemeentelijke diensten burgerzaken) betalen 40 EUR (incl. btw).
Toetredende leden van VLAVABBS (bedrijven & partners) betalen 150 EUR (excl. btw).