Afschaffing attest kraamgeld

Het “Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag”, waarvan het model werd vastgelegd bij Omzendbrief (laatste versie: Omzendbrief van 27 maart 2000 Geboortebewijs af te leveren door de gemeentebesturen in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gezinsbijslag, BS 27/03/2000) is sinds 1 januari 2019 zonder voorwerp door de regionalisering van de kinderbijslag. De bij KB vastgestelde inhoud (doorverwijzingen naar de kinderbijslagfondsen) is ook totaal niet meer in overeenstemming met de werkelijke situatie.

Navraag van VLAVABBS bij de nieuwe uitbetalingsinstellingen in Vlaanderen leerde dat het geboortebewijs niet meer nodig is, de uitbetaling gebeurt op basis van de aanvraag van betrokkenen en de inschrijving in het bevolkingsregister.

Het attest in het kader van de zwangerschaps- en rustvergoeding ten behoeve van het ziekenfonds (Art. 49 § 1 van de Verordening van 16/4/1997 (BW 26/11/1997) tot uitvoering van art. 80 § 1 5° van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging) en het attest voor de verplichte inenting tegen poliomyelitis (in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt) blijven wel bestaan.