Legalisatie van eensluidend verklaarde kopieën van Belgische paspoorten of reisdocumenten

De FOD Buitenlandse Zaken wenst de gemeenten te informeren over de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2018 van de Omzendbrief van 29 november 2018 ter aanvulling van de omzendbrief van 14 januari 2015 over de legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten.

Het doel van de Omzendbrief is de afgifte en legalisatie van eensluidend verklaarde kopieën van Belgische paspoorten of reisdocumenten te verduidelijken. Uit deze Omzendbrief blijkt impliciet dat de FOD Buitenlandse zaken, de federale autoriteit verantwoordelijk voor de afgifte van Belgische paspoorten en reisdocumenten, vanaf nu Belgische gemeenten, Belgische notarissen en Belgische ambassades/consulaten machtigt om een eensluidend verklaarde kopie van de identiteitspagina van een Belgisch paspoort of reisdocument af te geven (echter met toevoeging van de waarschuwing: "dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument").

De eensluidend verklaarde kopieën van Belgische paspoorten/reisdocumenten kunnen dan, afhankelijk van hun bestemming, worden gelegaliseerd hetzij door de FOD Buitenlandse zaken, hetzij door de buitenlandse autoriteit die bevoegd is volgens de procedure in het buitenland.

Opgelet: het is niet toegestaan om een eensluidend verklaarde kopie van een Belgische identiteitskaart af te geven, omdat de afgifte van identiteitskaarten onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken valt.