Nieuwe wetgeving levenloos kind vanaf 31 maart 2019

Op 1 februari 2019 verscheen in het Staatsblad de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind. Deze wet zal in werking treden op 31 maart 2019, dus samen met de opstart van de DABS.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
- de akte van levenloos kind voor een kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan voortaan ook facultatief een familienaam krijgen; het blijft zoals nu verplicht deze akte op te stellen vanaf 180 dagen zwangerschapsduur
- voor een levenloos kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan facultatief eveneens een akte van levenloos kind worden opgemaakt. Er kunnen facultatief wel voornamen worden toegekend, maar geen familienaam
- de akte van levenloos kind zal steeds de zwangerschapsduur vermelden, dit zal dus op een medisch attest moeten vermeld worden
- binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden
- binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking (op voorlegging van een medisch attest).