Oproep deelname online survey Universiteit Gent

Sarah Den Haese werkt onder promotorschap van prof. Jinske Verhellen aan een doctoraatsonderzoek over de omgang in de praktijk met vreemde documenten over de persoonlijke staat. De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat deze documenten (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht.

Aan de Universiteit van Gent – Instituut voor Internationaal Privaatrecht werkt Sarah Den Haese momenteel een doctoraatsonderzoek waarin ze o.m. meer zicht wil krijgen op de praktijk van ambtenaren die in aanraking komen met buitenlandse documenten over de persoonlijke staat. Ze maakte een korte vragenlijst op die focust op de erkenning van buitenlandse huwelijksakten, buitenlandse geboorte- en erkenningsakten en buitenlandse documenten die een naam(swijziging) aantonen.

Uniek aan deze bevraging is dat ambtenaren in België en in Nederland voor het eerst op grootschalige wijze aan het woord worden gelaten over deze vragen van internationaal privaatrecht. De online bevraging verloopt volledig anoniem en vraagt slechts 20 minuten van uw tijd.

Deelnemen kan via deze link.

Meer informatie kan je bekomen bij Sarah Den Haese.