Verkiezingen – instructies Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken is sinds begin 2018 begonnen met de registraties van de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van de posten in het buitenland.

De FOD stelt een informatieve nota en bijhorende excel-tabel ter beschikking waarin stap voor stap de praktische vragen worden beantwoord met betrekking tot de rol van de gemeenten inzake de deelname van de Belgen in het buitenland aan federale en Europese verkiezingen.

De FOD blijft ter beschikking voor alle aanvullende informatie:

FOD Buitenlandse Zaken
Dienst Bevolking en Kieszaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
e-mail
tel: 02/501 81 11.