Toegang tot DABS via RR-admin

Teneinde de verschillende machtigingen voor ambtenaren van de burgerlijke stand (de titularis, maar ook de burgemeester of schepen die occasioneel vervangen) en beambten van de diensten burgerlijke stand automatisch te laten invoeren vóór de opstart van de DABS, worden de gemeenten verzocht om vóór 15 maart 2019 een e-mail met de twee hierna vermelde bijlagen, te sturen naar dit e-mailadres van de FOD Binnenlandse Zaken.

De eerste bijlage betreft een excel-bestand in digitale versie in excel-formaat (xls, .xlsx, …) terug te bezorgen (geen PDF-scan) om de machtigingen automatisch te kunnen verwerken in de toepassing RR-ADMIN.
De tweede bijlage is een pdf-versie van de eerste bijlage ondertekend door de burgemeester of de ambtenaar van de burgerlijke stand (dit voor de wettelijke gebruiksdoeleinden).

Gelieve in het excel-document een algemeen e-mailadres in te vullen voor correspondentie, met andere woorden, geen persoonlijk (werk) e-mailadres invullen. Het e-mailadres is belangrijk voor ons om contact op te nemen met uw bestuur specifiek binnen het kader van de DABS.

U vindt hier eveneens een nota over de gebruikersrechten die vereist zijn in de toepassing RRN-ADMIN voor het gebruik van de DABS.