Nota's kiezerslijsten

Het Rijksregister publiceerde op 28-02-2019 de nota met de onderrichtingen voor het bijwerken van de kiezerslijsten.

Voor de verandering van hoofdverblijfplaats in de periode rond het opmaken van de kiezerslijsten is het belangrijk te noteren dat in de periode van 24 maart 2019 (dit wil zeggen na de extractie van de kiezerslijst) tot 26 mei (verkiezingsdag) geen wijzigingen in de hoofdverblijfplaats van een burger worden doorgevoerd met een datum voor 2 maart 2019 (de datum van van opmaak van de kiezerslijst gebeurt immers op basis van de situatie op 1 maart 2019). Het is dus van belang de adreswijzigingen met aangiftedatum in februari 2019 tijdig te verwerken (ten laatste zaterdagmiddag 23 maart 2019), indien deze dossiers laattijdig worden ingevoerd moet dat met datum 2 maart 2019.

Op 25-02-2018 publiceerde het Rijksregister reeds de nota in verband met de procedures voor het doorsturen van de kiezerslijsten tijdens de verkiezingen van 26/05/2019, met bijlagen 1 en 2.