Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) – Updates na de eerste dag

Op de eerste dag na de Go live van de gemoderniseerde burgerlijke stand (maandag 1 april 2019) werden door gemeenten en consulaten in het buitenland 1097 elektronische akten aangemaakt in de DABS. De eerste akte werd ondertekend in Antwerpen.

Aflevering van afschriften Het is opnieuw mogelijk om afschriften van oude, gemigreerde akten af te leveren. Op 1 april 2019 was er een tijdelijke onbeschikbaarheid van deze functionaliteit.

Verificatiemechanisme van afschriften en uittreksels
De server om de nieuwe uittreksels en afschriften uit de DABS te verifiëren is nog niet online. De verificatiemogelijkheid via de QR-code en de verificatielink kunnen bijgevolg nog niet worden gebruikt.

Geheugenbeheer Door beheer van het geheugen op de server, kunnen er de komende dagen af en toe onderbrekingen plaatsvinden. Dergelijke onderbrekingen hebben als gevolg dat het DABS-systeem tijdelijk niet beschikbaar is. Indien dit zich voordoet, kunnen papieren processen-verbaal worden opgesteld op basis waarvan de akten later elektronisch kunnen worden aangemaakt in de DABS.

Contact

Meer info