Updates na de eerste week

In de eerste week na de Go live van de modernisering van de burgerlijke stand werden liefst 3.787 akten elektronisch getekend tijdens de vijf eerste dagen. In totaal waren 555 gemeenten en 83 consulaten actief op het systeem met succesvolle operaties.

Vragen of problemen
De helpdesk kreeg de voorbije week inhoudelijke vragen en meldingen van technische problemen. De helpdesk geeft hier de nodige aandacht aan en zoekt steeds zo snel mogelijk naar antwoorden.
Bij technische problemen wordt bovendien gezocht naar een gepersonaliseerde oplossing op maat van de betrokken gemeente. Om een snelle en efficiënte oplossing mogelijk te maken, is het belangrijk dat de helpdesk goed geïnformeerd is van de problemen die zich voordoen op het terrein. Gelieve daarom steeds duidelijk aan te geven wat het exacte probleem is dat zich voordoet, zodat op zeer concrete wijze naar oplossingen kan worden gezocht.

Serverpannes op 4 en 5 april
Op donderdag 4 en vrijdag 5 april was de DABS in de voormiddag tijdelijk onbeschikbaar wegens centrale serverpannes. De technische teams proberen deze pannes steeds zo snel mogelijk op te lossen. Op de vroege dinsdagmorgen van 9 april was er ook even een panne. Indien zo’n onderbreking zich opnieuw voordoet, is het raadzaam om processen-verbaal op te stellen en op basis hiervan later elektronische akten aan te maken.

Migratie van echtscheidingsakten in functie van huwelijksdossiers
Vorige week leek voor een aantal gemeenten het onduidelijk of echtscheidingsakten noodzakelijkerwijze moeten worden gemigreerd in functie van een huwelijksdossier. De migratie in deze context is niet noodzakelijk, tenzij men zich niet voldoende geïnformeerd acht (voorwaarde bedoeld in art. 164/2, § 3, 2° B.W.).

Collectes en bijwerkingen in het Rijksregister
De collectes en bijwerkingen in het Rijksregister worden centraal nauw opgevolgd. In het geval van eventuele fouten, zullen rechtzettingen centraal geïnitieerd worden.

Meer info
helpdesk

website