Info in de toestemming tot crematie

De openbare crematoria, verenigd binnen de vzw VNOC, vragen de gemeentebesturen het domicilieadres van de overledene te blijven vermelden op het attest “toestemming tot crematie”. Op die manier kan een prijsvoordeel gegeven worden aan een overledene die gedomicilieerd was in een aangesloten gemeente.

Anderzijds vraagt de VNOC het tijdstip (datum en uur) van de voorziene crematie niet meer te vermelden op de toestemming tot crematie, omdat het uiteindelijke tijdstip wel eens afwijkt van het oorspronkelijk voorpgestelde.

Zeker te vermelden zijn: - naam en voornaam van de overledene - geboortedatum - datum overlijden - domicilieadres - asbestemming.

Een model van toestemming tot crematie is te vinden als bijlage bij de Omzendbrief over de toepassing van het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging uit 2006.