Bestrijding van domiciliefraude

Op 21 augustus 2019 verscheen een ministeriƫle omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van domiciliefraude bij personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

Wanneer een Belgische consulaire post een vermoeden van domiciliefraude heeft, brengt hij de dienst Bevolking van de FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte. Deze laatste vraagt op zijn beurt aan de bevolkingsdienst van de gemeente waar de persoon is ingeschreven volgens het Rijksregister om een woonstonderzoek uit te voeren. Hiervoor deelt hij aan de gemeente alle elementen en feiten mee die door de consulaire post werden vastgesteld.

In de praktijk hebben de Dienst Bevolking van de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Binnenlandse Zaken vastgesteld dat bepaalde gemeenten dergelijke aanvragen niet binnen een redelijke termijn opvolgen of geen beslissing meedelen met betrekking tot de overgezonden dossiers.

Er wordt nu gevraagd om in het bijzonder aandacht te besteden aan de opvolging van deze aanvragen van de FOD Buitenlandse Zaken die betrekking hebben op vermoedelijke gevallen van domiciliefraude, en om een grondig onderzoek te voeren betreffende de hoofdverblijfplaats in Belgiƫ van de personen die vermoedelijk bij deze fraudegevallen betrokken zijn.