Migreren van echtscheidingsakten

De stad Brussel laat weten dat zij zeer regelmatig vragen krijgt tot migratie van echtscheidingsakten in functie van nieuwe huwelijksdossiers (en dus niet om de akte af te leveren aan de burger of de akte te wijzigen).

De migratie van een echtscheidingsakte in de context van een huwelijksdossier is niet noodzakelijk en wordt niet vereist door wet, tenzij men zich niet voldoende geïnformeerd zou achten (voorwaarde bedoeld in art. 164/2, § 3, 2° B.W.). De vermelding van de echtscheiding in het bevolkings- of vreemdelingenregister volstaat voor een nieuw huwelijk.