Onderrichtingen statistiek

Omdat we recente enkele vragen kregen van de gemeenten op de invloed van de invoering van de DABS op de gegevens bestemd voor de overlijdens- en geboortestatistiek, publiceren we graag de mededeling van Zorg en Gezondheid Vlaanderen dienaangaande. Deze mededeling werd in mei door Zorg en Gezondheid naar de gemeenten verstuurd.

Door de invoer van de databank akten Burgerlijke stand (DABS) zijn er geen individuele akteboeken meer per gemeente. Dit betekent dat de sterfte- en geboortedossiers niet langer een opvolgende aktenummering per gemeente hebben maar wel een digitale, nationale nummering, het DABS nummer.

Voor het verzamelen van de statistische formulieren van sterfte en geboorte (enkel indien niet geregistreerd wordt via eBirth) betekent dit echter dat we geen volledigheid van ontvangst meer kunnen garanderen. U kan ons hierbij een stapje in de goede richting helpen door volgende regeling te volgen:

  1. Noteer steeds het volledige DABS nummer op de plaats van het aktenummer: startend in de vakjes, duidelijk leesbaar en bij voorkeur opgedeeld in groepen (xxxx-xxxx-xxxx-xx) om fouten bij het lezen en noteren te voorkomen.
  2. Registreer dit DABS nummer niet elders op het formulier want dan komt de automatische inlezing van het formulier tijdens de scanfase in het gedrang.
  3. Verzend de papieren formulieren per maand, vergezeld van een verzendingsborderel van telkaarten.
  4. Indien uw gemeente de gegevens elektronisch verstuurt, volstaat het nog steeds om de drie vereiste velden aan te vullen op het formulier: gemeente van overlijden – geboortedatum overledenen en DABS nummer. Met deze velden koppelen we de overige gegevens.
  5. Een verzendingsborderel, wat noteer je hier voortaan op? Het volstaat om de naam van de gemeente, het administratief arrondissement, de periode (maand - jaar) en het aantal overlijdens/geboorten (enkel thuisbevallingen indien registratie via eBirth) te noteren. Indien een overlijden ontbreekt voor die maand, moet u het DABS nummer noteren als ontbrekend. Indien een overlijden uit de vorige maand is toegevoegd, kan u dit eveneens noteren als toegevoegd.