Update strafregister.be

Via de website www.strafregister.be kunnen burgers tegen betaling van € 27,50 een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. De firma plaatst vervolgens de aanvraag bij de gemeente van woonst van de burger en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee. Gezien de aanvragen geldig via volmacht gebeurden is de gemeente gehouden ze af te werken, echter raadt VLAVABBS de gemeenten aan de burgers te waarschuwen voor deze website en ze te informeren dat de uittreksels uit het strafregister beter (en meestal gratis) via de gemeentelijke kanalen kunnen worden aangevraagd.

Het Centraal Strafregister van de FOD Justitie geeft bovendien aan dat de website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - echter prima facie illegaal is en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake. De FOD stelt alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Update: de website is (20/11/2019) is ondertussen offline gehaald.