DABS bekroond op Agoria e-gov Awards

Beste collega's

Op 31 maart 2019 startte de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand. Voortaan werden akten van de burgerlijke stand niet meer op papier, maar enkel nog elektronisch opgemaakt, ondertekend en centraal bewaard.

De gemeenten hebben deze omwenteling al sinds jaren voorbereid. Vele besturen investeerden in het scannen en metadateren van oude akten. Talrijke vertegenwoordigers van de lokale besturen hebben meegewerkt in werkgroepen en workshops om de hervorming voor te bereiden. Sinds 2011 was VLAVABBS nauw betrokken in de federale stuurgroep van het project modernisering en informatisering van de burgerlijke stand en zo bij de directe technische en juridische voorbereiding van de DABS.

De DABS wordt nu bekroond op de Agoria e-gov Awards. Dankzij de inspanningen van de diensten burgerlijke stand overal in het land kon deze grote omwenteling met één big bang tot stand komen. VLAVABBS bedankt van harte alle partners in het project voor de samenwerking: zowel de federale overheidsdiensten als de softwareleveranciers. De grootste pluim gaat echter naar de beambten in de gemeenten die het project dag in dag uit waarmaken. Dankzij hun ervaringen en input kunnen we ook in de toekomst blijven werken aan het verder optimaliseren van de DABS.

Steve Heylen voorzitter VLAVABBS & Beheerscomité DABS

Digitale burgerlijke stand bekroond op Agoria e-gov Awards

De digitalisering van de burgerlijke stand sleepte op 5 december 2019 de Agoria e-gov Awards voor 'het beste project van het jaar' en voor ‘rendabiliteit’ in de wacht.

Een gedeelde eer want zowel de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, verschillende private partners en in het bijzonder de gemeenten en hun vertegenwoordigers droegen bij tot het succes van het project.

Digitaal getekend
Voortaan worden akten van de burgerlijke stand digitaal aangemaakt in alle 581 Belgische gemeenten én 102 consulaire posten en digitaal bijgehouden in de nieuwe centrale databank ‘DABS’. Daarmee zijn papieren akten voorgoed verleden tijd.

Sinds 31 maart 2019 zijn maar liefst :
276.000 elektronische akten van burgerlijke stand aangemaakt;
210.000 notificatieberichten verstuurd;
1,6 miljoen afschriften of uittreksels afgeleverd;
5,1 miljoen akten opgevraagd uit de ‘DABS’;
8,4 miljoen oude akten gemigreerd;

Bij het opstellen van geboorte- of huwelijksakte komt geen pen en papier meer kijken. De ambtenaren in het gemeentehuis en in Belgische consulaten tekenen de akten digitaal en slagen ze op in de ‘DABS’. De ambtenaar levert uittreksels en afschriften af uit die databank.

Einde papieren archieven
Ook de FOD Justitie en de rechterlijke orde hebben toegang tot de databank: Sinds november hebben alle parketten toegang tot de databank in het kader van hun toezichtfunctie. De FOD Justitie stuurt naamsveranderingen sinds juni door naar de nieuwe databank. De eerste pilootsites bij hoven en rechtbanken starten midden december met het opladen van vonnissen in de databank als die de akten van de burgerlijke stand beïnvloeden, bijv. na een vonnis in een echtscheidings- of afstammingsdossier. De digitalisering zal dus paal en perk stellen aan de fysieke archieven van miljoenen papieren akten in stadhuizen, rechtbanken en consulaten.

Aktes vanop afstand
Burgers hoeven vaak niet meer naar hun geboorteplaats gaan om een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte te bekomen. Ook de overheid kan zelf aktes opvragen bij andere diensten waardoor burgers minder vaak naar het gemeentehuis of de rechtbank moeten om die akten voor te leggen. Dat maakt de dienstverlening vlotter voor de burger maar zorgt net zo goed voor heel wat minder werklast bij overheidsdiensten.

Investering loont
Om de burgerlijke stand te digitaliseren, is de laatste 7 jaar ongeveer 7,3 miljoen euro geïnvesteerd. Die investering loont dubbel en dik. Dat bewijst de jaarlijkse besparing van 39,6 miljoen euro administratieve lasten voor burgers, ondernemingen, gemeenten en de federale overheid. Zij hebben hun verplaatsings- en/of werkingskosten fors zien dalen.

Vele partners
De modernisering van de burgerlijke stand is een project van vele partners. De partners werken nauw samen om de automatisering van de burgerlijke stand uit te werken en te verfijnen op elk niveau. Toch zijn technische euvels en onvolkomenheden nooit helemaal uit te sluiten bij de lancering van een grootschalig automatiseringsproject. We bedanken de gemeenten en alle medewerkers eerste lijn aan de balie voor hun inzet en geduld.

Meer info
Modernisering burgerlijke stand wint e-gov Award 2019
Video: Van de ganzenveer van Napoleon naar de 21ste eeuw
Rubriek: Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)