Nieuw modellen rijbewijs en voorlopig rijbewijs

Het Belgisch nationaal rijbewijs en de voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd. Er komt niet alleen een nieuwe lay-out maar het rijbewijs krijgt eveneens modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing zal daardoor gevoelig kleiner worden gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen. De nieuwe voorlopige rijbewijzen worden vanaf 9 december 2019 vervaardigd. De nieuwe rijbewijzen worden vanaf 23 december 2019 vervaardigd.

Meer info en een afbeelding van de nieuwe rijbewijzen vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.