VLAVABBS zoekt lesgevers

Leer aan je collega’s wat jij kent en leer van je collega’s wat zij kennen!

VLAVABBS biedt sinds jaar en dag vormingen aan en experimenteerde de voorbije jaren ook met korte infosessies voor de leden waarbij er veel ruimte was voor vragen. Meer dan ooit heeft de inwerkingtreding van de DABS het besef doen groeien bij de vereniging dat de diensten burgerzaken nood hebben aan echt praktisch georiënteerde vormingsmomenten en dit over het geheel van de afdelingen heen (bevolking, vreemdelingen en burgerlijke stand).

Wij weten dat de praktijk moet aan bod komen bij het uittekenen van vormingen en dit kan enkel door en voor collega’s. Daarom deze warme oproep aan collega’s om hieraan mee te werken. Heel wat collega’s leidden nu reeds hun nieuwe collega’s op. Nieuwe regels worden vaak door één medewerker opgevolgd en doorgegeven aan de anderen. Heel wat expertise is dus reeds aanwezig. Heb je zin om les te geven en uw kennis te delen mèt de nodige ondersteuning vanuit VLAVABBS, neem dan gerust contact via mail.