Voor eensluidende kopie rijbewijs

Soms vragen burgers een eensluidende kopie van een Belgisch rijbewijs meestal voor buitenlandse (verzekerings)instanties. Mag echter de gemeente een eensluidende kopie van het Belgisch rijbewijs maken?

Wij stelden de vraag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en kregen volgend antwoord: “Aangezien de reglementering rijbewijs geen dergelijk verbod voorziet, kunnen wij u het niet verbieden. We willen echter toch nog benadrukken dat zelfs een gewettigde kopie van het rijbewijs geen geldig rijbewijs is. Om te rijden moet men het origineel rijbewijs voorleggen en geen gewettigde kopie”.

Eerder dit jaar liet de FOD Buitenlandse Zaken de gemeenten weten dat de Omzendbrief van 29 november 2018 ter aanvulling van de omzendbrief van 14 januari 2015 over de legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten (Staatsblad, 20 december 2018) impliciet toelaat dat de Belgische gemeenten, Belgische notarissen en Belgische ambassades/consulaten een eensluidend verklaarde kopie van de identiteitspagina van een Belgisch paspoort of reisdocument afgeven (echter met toevoeging van de waarschuwing: "dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument").

Opgelet: het blijft niet toegestaan om een eensluidend verklaarde kopie van een Belgische identiteitskaart af te geven, omdat de afgifte van identiteitskaarten onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken valt.