Advies toekenning Belgische nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werd een nieuw advies gepubliceerd over een in België geboren kind X uit ouders van Palestijnse origine. De ouders hebben beiden een asielaanvraag ingediend om erkend te worden als vluchteling. De moeder van het kind is geboren in Libanon. Kan de Belgische nationaliteit toegekend worden aan het kind?

Artikel 10, lid 1 WBN bepaalt dat het kind, dat geboren is in België uit vreemde ouders en dat, op gelijk welk ogenblik vóór de leeftijd van achttien jaar of vóór de ontvoogding vóór die leeftijd, staatloos zou zijn, de Belgische nationaliteit toegekend krijgt. Naast de toetsing van het feit van de geboorte in België en de staat van minderjarigheid, dient er nagegaan te worden of het kind X via zijn ouders een nationaliteit bezit.

Het volledige advies kan teruggevonden worden op het platform dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.