Nieuwe vereenvoudigde spoedprocedures identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken maakte enige tijd geleden de nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020.

Dankzij onderhandelingen met de kaartproducent werden de tarieven aangepast en worden de spoedprocedures vereenvoudigd vanaf 1 januari 2020:
• De spoedprocedure D+2 wordt afgeschaft
• Het verlaagd tarief vanaf de tweede Kids-ID in spoed, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven, wordt geschrapt
• De prijzen voor de spoedprocedures D+1 met levering zowel in de gemeente als gecentraliseerd, werden gewijzigd
• Het tarief voor een spoedprocedure met gecentraliseerde levering zal hoger liggen dan de spoedprocedure via de gemeente
• Het tarief voor de biometrische kaarten en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen wordt goedkoper.

Wat de procedure in de toepassing BELPIC betreft:

Alhoewel ook na 1 januari 2020 de spoedprocedure "dringend – geleverd in de gemeente" en het "gereduceerd tarief voor de Kids-ID in spoed" nog zichtbaar zullen zijn in BELPIC, mogen deze niet meer worden gebruikt. De geschrapte opties zullen later definitief in BELPIC worden verwijderd.

Voor de eID’s en Kids-ID’s worden het aantal spoedprocedures herleid van 3 naar 2:
• Zeer dringend – geleverd in de gemeente
• Zeer dringend – centraal geleverd Rijksregister

Voor de vreemdelingenkaarten wordt het aantal spoedprocedures herleid van 2 naar 1:
• Zeer dringend – geleverd in de gemeente

Alle aanpassingen en het volledige overzicht vindt u op de website van Instellingen en Bevolking.