Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken

De gegevens uit het bevolkingsregister, uit de akten van de burgerlijke stand en uit het centraal strafregister worden ter beschikking gesteld aan de burger via attesten, uittreksels, getuigschriften of afschriften. Echter rijzen daarbij heel wat vragen:
- Wie mag deze documenten geven en onder welke vorm?
- Welke gegevens mogen deze documenten bevatten?
- Wie mag dit aanvragen en onder welke voorwaarden?
- Welke speciale aanvragen zijn mogelijk in het kader van genealogisch, wetenschappelijk of historisch onderzoek?
- Welke procedure moet gevolgd worden in geval van discussies?

In een zeer praktische opleiding met duidelijke schema's en tabellen om op terug te vallen biedt spreker Youri Nuytinck, afdelingshoofd dienst bevolking van de stad Gent, een antwoord op bovenstaande vragen.

Datum: 4 februari 2019, 13u-17u
Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel
Spreker: Youri Nuytinck
Prijs: 125 euro. Leden van Vlavabbs kunnen inschrijven via dit mailadres met de meldingscode “VLAVABBS” en betalen slechts 112 euro in plaats van 125 euro.

Meer informatie via deze website.