Attesten Frans consulaat-generaal

Het consulaat-generaal van Frankrijk informeert de Belgische gemeentebesturen dat sinds 1 februari 2020 geen certificaten van celibaat, bewijzen van nationaliteit of attesten van individualiteit meer worden afgeleverd. Het geƫigende Franse bewijs van celibaat is een recent afschrift van de geboorteakte daar huwelijken en partnerschappen (PACS) hierop vermeld worden. Voor het bewijs van nationaliteit volstaat de Franse identiteitskaart of het paspoort (zie in verband hiermee ook het VCBS-advies 2019/001 op JustFamNat.be.