Plaats van aflevering herdruk pukcode

Via Belpic werd het bericht verspreid over de aanpassing van de regels voor de plaats van aflevering van de herdruk van de pukcode. Er wordt hiermee gehoopt deze leveringen efficiënter te laten verlopen.

Vanaf nu geldt voor:

 • Niet actieve kaarten:
  o Kaarten aangevraagd in België : gemeente waar de kaart is aangevraagd
  o Kaarten aangevraagd in diplomatieke post waar de burger nog is ingeschreven : diplomatieke post waar de kaart is aangevraagd
  o Kaarten aangevraagd in een diplomatieke post, maar burger ingeschreven in een Belgische gemeente : gemeente van beheer
  o Kaarten aangevraagd in diplomatieke post A, maar burger ingeschreven in diplomatieke post B op moment van de aanvraag : diplomatieke post B.

 • Geactiveerde kaarten:
  o Kaarten aangevraagd in België en de burger woont nog in België: gemeente van beheer
  o Kaarten aangevraagd in België maar de burger is verhuisd naar het buitenland: diplomatieke post van beheer
  o Kaarten aangevraagd in het buitenland en de burger woont nog in het buitenland: diplomatieke post van beheer
  o Kaarten aangevraagd in het buitenland maar de burger is verhuisd naar België en ingeschreven in een Belgische gemeente: gemeente van beheer.