Het gebruik van de datum uitwerking in akten van de burgerlijke stand

Op vraag van de Raad van State werd in het KB van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand de datum van uitwerking opgenomen in de akten van de burgerlijke stand. Het gaat om een optionele datum die enkel wordt weergegeven in een akte wanneer er twijfel zou kunnen bestaan over de datum van uitwerking van de akte.

In akten van geboorte, huwelijk, overlijden en levenloos kind wordt de datum van uitwerking niet vermeld. De datum van uitwerking is immers duidelijk af te lezen in de akten: het gaat namelijk om de datum van geboorte, huwelijk, overlijden of levenloze geboorte (datum feit).

Wanneer – voor de andere aktetypen – de datum van uitwerking overeenkomt met de datum van ondertekening van de akte, hoeft de datum van uitwerking evenmin afzonderlijk in de akte opgenomen te worden. Wanneer echter de datum van uitwerking niet gelijk is aan de datum van ondertekening, wordt de datum van uitwerking wel afzonderlijk in de akte opgenomen.

In onderstaand overzicht staan de gevallen opgesomd waarin de datum van uitwerking afzonderlijk in de akte moet worden opgenomen:

• Adoptie
o Indien Belgisch : datum verzoekschrift invullen als datum feit
o Indien Buitenlandse : datum van uitwerking vermeld op erkenningsbeslissing Federale Centrale Autoriteit (niet de datum van erkenning door de Federale Centrale Autoriteit zoals hier verkeerdelijk vermeld heeft gestaan) invullen als datum feit

• Erkenning
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij :
- PV als basis (dan neem je datum feit = datum van PV : decisionDate)
- Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval moet de datum worden overgenomen die vermeld staat als datum feit op het buitenlands document

• Afwezigheid
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij : Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval datum overnemen uit buitenlands document

• Nationaliteit
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij : PV als basis

• Geslachtsverandering
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij :
- PV als basis
- Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval datum overnemen uit buitenlands document

• Naamsverandering
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij :
- PV als basis
- Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval datum overnemen uit buitenlands document

• Voornaamsverandering
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij :
- PV als basis
- Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval datum overnemen uit buitenlands document

• Verklaring van naamskeuze
Datum feit = datum ondertekening akte tenzij : PV als basis

• Echtscheiding
Datum feit = datum kracht van gewijsde uit vonnis (geen aparte datum uitwerking nodig) tenzij, indien Buitenlandse akte of buitenlandse beslissing : in dat geval datum overnemen uit buitenlands document.