Rijbewijzen: vernietiging besluit Vlaamse Regering 9-6-2017

Het arrest van de Raad van State nr. 247.301 van 12 maart 2020 vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 werd aan de Vlaamse gemeenten de taak gegeven om de in het BVR opgenomen rijopleidingsverplichtingen, meer bepaald de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding van 9 maanden en de verplichte vorming van begeleiders in de rijopleiding met vrije begeleiding, te controleren.

De vernietiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 heeft als gevolg dat er door de Vlaamse gemeenten geen toezicht op de naleving van deze specifieke voorwaarden moet gebeuren.

Daarenboven heeft dit op vandaag ook tot gevolg dat:
• kandidaat-bestuurders die een rijopleiding met vrije begeleiding volgen, niet langer verplicht zijn om zich te laten bijstaan door een begeleider die een vorming heeft genoten;
• de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding opnieuw drie maanden bedraagt.