Nieuwe adviezen VCBS

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – blijven regelmatig nieuwe adviezen van de Vaste Commissie van de Burgerlijke Stand verschijnen:

 • Advies VCBS / 2019 / 002
  Personen van Roemeense nationaliteit vragen om de akte van geboorte van hun in België geboren kind, na de erkenning van de Belgische akte in Roemenië, te verbeteren en de verschillende voornamen die in de Belgische geboorteakte van hun kind zijn vermeld van elkaar te scheiden door middel van een koppelteken, zoals het Roemeense recht daarin voorziet. Mag de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand de voornamen van elkaar scheiden met een koppelteken teneinde zo de Roemeense regelgeving in acht te nemen?

 • Advies VCBS / 2020 / 001
  Moet de ambtenaar van de burgerlijke stand, bij de opmaak van de akten van de burgerlijke stand waarin een buitenlandse plaatsnaam is vermeld (bv. geboorteplaats), de actuele plaatsnaam op het ogenblik van de opmaak van de (Belgische) akte van de burgerlijke stand (bv. Kroatië) of de oorspronkelijke plaatsnaam op het ogenblik van het feit (bv. Joegoslavië) gebruiken ? Sommige ambassades dringen aan op het gebruik van de actuele plaatsnaam i.p.v. de oorspronkelijke benaming van de plaats.

 • Advies VCBS / 2020 / 002
  Een kind is in België geboren. Iemand van Kameroense nationaliteit wil het kind erkennen bij de geboorte, maar door een onderzoek wegens een vermoeden van schijnerkenning kan hij het kind niet meer erkennen in de akte van geboorte, enkel later pas.
  Het recht van Kameroen, de Staat waarvan de persoon die de erkenning wil verrichten de nationaliteit heeft, bepaalt echter dat de erkenning van het vaderschap voor de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel kan plaatsvinden bij de geboorte van het kind. Postnatale erkenning is enkel mogelijk via gerechtelijke weg.
  Kan men toestaan dat een postnatale erkenning plaatsvindt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en aldus vermijden dat de Kameroense persoon die de erkenning wil verrichten een beroep moet doen op een gerechtelijke procedure om zijn afstammingsband vast te stellen?

 • Advies VCBS / 2020 / 003
  De ambtenaren van de burgerlijke stand worden geconfronteerd met vragen tot vermelding (‘overschrijving’) van rechterlijke beslissingen in de DABS, in gevallen waarin dit wettelijk niet voorzien is (bv. vonnis van staatsloosheid). Wat te doen?

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.