Strafregister QR-code

De FOD Justitie laat weten dat uittreksels uit het strafregister voor particulieren sinds 15 april 2020 voorzien zijn van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren.

Het volstaat om de QR-code in te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be.

De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek.

De gebruikte technologie is identiek als deze voor de afschriften en uittreksels uit de DABS. Het is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande tools.

Meer info op de website van de FOD Justitie