Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeert de gemeenten over de wijziging van de geldigheid van de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie (in geval van onomkeerbare coma). Door de publicatie van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie in het Staatsblad op 23 maart 2020, hebben de wilsverklaringen inzake euthanasie opgesteld vanaf 2 april 2020 automatisch een onbeperkte duur (in plaats van de beperkte duur van 5 jaar voor wilsverklaringen opgesteld tot en met 1 april 2020).

U kan de brief van de FOD hier nalezen. De FOD publiceerde ook een handige aangepaste FAQ-lijst.