Nieuw legalisatiebesluit

Op 13 maart 2020 verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 8 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie.

Het programma eLegalisation wordt al langer door de FOD Buitenlandse Zaken gebruikt voor het afleveren van elektronische apostilles of elektronische legalisaties op in Belgiƫ afgeleverde documenten.

Voortaan zullen ook de documenten op post die Belgiƫ als bestemming hebben op elektronische wijze via het programma eLegalisation worden gelegaliseerd. De documenten die een derde land als bestemming hebben zullen elektronisch of op de klassieke manier (afgedrukt op een zelfklevend vignet op het voorgelegde document) worden gelegaliseerd, volgens de keuze van de burger.

Een elektronische legalisatie of een elektronische apostille kan door de gebruiker via controlenummer en datum voor de duur van 10 jaar vanaf het moment van afgifte opnieuw opgevraagd en geverifieerd worden.

Het hoofd van een consulaire beroepspost heeft het recht de legalisatie te weigeren (art. 33 van het Consulair Wetboek zoals aangepast door de wet van 3 juli 2019). Naast de klassieke weigeringsgronden voor legalisatie: met name de handtekening is niet die van de bevoegde ambtenaar, de ondertekende ambtenaar is niet bevoegd, het zegel of de stempel is vals of vervalst of ongewoon, de vertaling ontbreekt, of de inhoud gaat in tegen de Belgische openbare orde, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om de legalisatie van een voorgelegd document te weigeren op basis van de resultaten van de inhoudelijke controle (voorzien in art. 34 van het Consulair Wetboek) van het document. Het verloop van een inhoudelijk onderzoek is opgenomen in de Omzendbrief van 14 januari 2015, aangevuld door de Omzendbrief van 29 november 2018.