Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – blijven regelmatig nieuwe adviezen in verband met de toekenning van de Belgische nationaliteit verschijnen:

  • Advies 6/2020, Advies 7/2020 en Advies 8/2020
    Drie kinderen zijn respectievelijk in maart 2009, maart 2007 en maart 2004 in België geboren uit ouders van Braziliaanse nationaliteit. De ouders vragen de Belgische nationaliteit voor hun kind wegens zijn geboorte in België. Kan het kind de Belgische nationaliteit toegekend krijgen op grond van artikel 10 WBN?

  • Advies 9/2020
    In 1975 verkrijgt de heer X, van Belgische nationaliteit, vrijwillig een vreemde nationaliteit, terwijl hij nog onderworpen is aan de militaire verplichtingen voor het Belgisch actief leger en het reserveleger. Verliest hij de Belgische nationaliteit?

  • Advies 10/2020
    Kind X is geboren in Senegal. Het werd geadopteerd in Senegal volgens de procedures waarin daartoe is voorzien in het Senegalese recht, door een Belgische onderdaan, mevrouw Y, geboren in Frankrijk en verblijvend in België. Mevrouw Y heeft de voorafgaande adoptieprocedure waarin is voorzien in het Belgische recht (voorbereiding, geschiktheidsvonnis en matching), eveneens nageleefd. Kan het kind X de Belgische nationaliteit van zijn adoptiemoeder verkrijgen? Zo ja, op welke datum?

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.