Op komst: nieuwe tarifering online consulatie Rijksregister

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw KB betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Het is de bedoeling de online consultaties van het Rijksregister door de verschillende overheidsinstanties goedkoper te maken met het oog op administratieve vereenvoudiging en het only once principe binnen de overheid. Voor de gemeenten zouden de consultaties zelfs kosteloos worden. Hopelijk komt dit KB er snel!