Einde aanpassing regelgeving beëdigde geneesheer en individueel lijkenvervoer

Binnenlands Bestuur Vlaanderen 16-07-2020

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria inzake het beheersen van infectierisico’s bij de behandeling van overledenen met bevestigde COVID-19-besmetting werden op 16 juli het laatst aangepast en geactualiseerd. De afwijkingen inzake het individueel lijkenvervoer en de tweede beëdigde geneesheer bij crematie lopen ten einde.

De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2020 een afwijking aan het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.
De wijziging houdt o.m. in dat tijdens de huidige noodsituatie, veroorzaakt door de ziekte COVID-19, bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer wegvalt:
• als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis;
• als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.
De duurtijd van deze afwijking is beperkt tot de door de Vlaams Regering afgekondigde civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Artikel 4, §1, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bepaalt dat de Vlaamse Regering de duur en de startdatum ervan bepaalt. Bovendien geldt de afwijkingsregeling voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende dagen, die in werking treedt op de startdatum. Voor de huidige noodsituatie komen de afwijkingen bijgevolg te vervallen op 17 juli 2020 middernacht.

In afwijking van artikel 13, derde lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, kunnen meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gezamenlijk vervoerd worden. Ook de duurtijd van deze afwijking is beperkt tot de door de Vlaams Regering afgekondigde civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (cfr. punt 6.3).. Voor de huidige noodsituatie komen de afwijkingen bijgevolg te vervallen op 17 juli 2020 middernacht.

Dit betekent dat vanaf 17 juli 2020 middernacht er een einde komt aan deze afwijking en moeten niet-gecremeerde stoffelijke overschotten dus vanaf deze datum terug individueel met een lijkwagen of op een passende wijze worden vervoerd.