Nieuwe FAQ DABS

Op de website van de DABS verscheen een update van de frequently asked questions. Er is duidelijk aangeduid welke tekst werd toegevoegd of grondig aangepast.

Hier een overzicht van de toegevoegde of aangepaste vragen, waaruit onmiddellijk het belang blijk voor onze dagelijkse werking. Warm aanbevolen om door te nemen dus!

2.1.2. Welke akten kunnen aangemaakt worden in de DABS? 2.1.6. Wat gebeurt met de tijdelijke akten of akten in voorbereiding die niet definitief worden? 2.1.7. Zijn tijdelijke akten of akten in voorbereiding zichtbaar voor andere gemeenten, bijvoorbeeld bij een opvraging op rijksregisternummer? 2.3.9. Een beambte kan in principe niet gemachtigd worden voor de opmaak van de huwelijksakte. Mag hij wel een huwelijksakte opmaken op basis van een andere akte (bv. een buitenlande akte) of een procesverbaal? 2.3.13. Wie betaalt de kosten van de digitale handtekening (stempel DABS) op uittreksels en afschriften? Indien gemeente x een bepaald bedrag vraagt voor een uittreksel of afschrift, is er dan niet het risico dat iedereen zich wendt tot gemeente y waar het gratis is? 2.4.3. Personen die enkel een vermelding krijgen in het Rijksregister (bv. 2 Nederlanders woonachtig in Nederland die bevallen in België) krijgen ook een Rijksregisternummer. Gaat dit makkelijk teruggevonden worden wanneer ze later bevallen van een tweede kind in België of zich in België inschrijven? 2.5.6. Wat gebeurt er indien de ouders een lopende adreswijziging (IT019) in hun dossier hebben, waarbij er nog geen positief advies werd gegeven. De ouders geven het nieuwe adres op als adres. Wordt/mag het kind dan op het moment van het tekenen van de akten worden gecollecteerd met het nieuwe adres (zonder positief advies ouders)? In de praktijk wacht dit bestuur nu alvorens een collecte uit te voeren tot er positief advies is. 2.5.8. Kan een geboorteakte worden opgemaakt zonder uur van geboorte ? 2.10.13. Wat is de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand? Hoe is ze samengesteld? Welke bevoegdheden heeft? 2.10.14. Hoe kunnen we de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand contacteren? 2.10.16. Hoe kan ik een geboorteakte en een adoptieakte overschrijven in de DABS als op de originele geboorteakte al de adoptieouders vermeld zijn? 2.10.17. Hoe moet ik een buitenlandse akte van erkenning verwerken in de DABS als er geen toestemminggegevens worden weergegeven op de originele buitenlandse akte? 2.11.8. Wanneer moeten bij wet op te laden bijlagen worden opgeladen in de DABS? Voor de ondertekening van de akte waarop ze betrekking hebben of kan dit ook nadien? 3.1.1. Wat moet ik doen als bij de opmaak van een nieuwe akte wordt geconstateerd dat er een verschil is in persoonsgegevens tegenover de oudere akte? 3.1.10. De gegevens in buitenlandse akten komen niet altijd overeen met de gegevens van het Rijksregister of zijn verkeerd. Hoe kan hiervan in de DABS een akte gemaakt worden? 3.1.11. Hoe kan ik in een gemigreerde akte een gegeven wijzigen ten gevolge van een materiële vergissing dat sinds 31 maart 2019 geen gegeven van de akte meer is? 3.1.12. Wat moet ik doen als een vonnis stelt dat de rechterlijke beslissing moet worden overgeschreven, terwijl dit wettelijk niet voorzien is? Wat als dit niet expliciet in het vonnis staat, maar de griffier vraagt om een vonnis over te schrijven dat niet wettelijk voorzien is? En wat als het parket me vraagt om dit te doen? 3.1.13. De foutieve persoonsgegevens op een akte die ik wil aanpassen met een wijzigingsakte op basis van een gekregen vonnis, zijn al gecorrigeerd geweest voor dezelfde persoon in de DABS op een andere akte en op basis van een ander vonnis. De metagegevens van de persoon staan nu al correct in de DABS. Wat moet ik doen? 4.1.5. Kunnen er naast uittreksels en afschriften ook automatisch internationale uittreksels en vertaalhulpen gegenereerd worden uit DABS? 4.1.7. Hoe kunnen burgers afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand bekomen? 4.1.8. Kan je in de DABS de (lands)taal van je uittreksel kiezen? 8.1.1. Wat wordt bedoeld met de automatische bijwerking van het Rijksregister? 8.1.2. Welke zijn nu juist de gegevens die automatisch aangepast zullen worden in het RR? 8.1.3. Wat als de bijwerkingen in het Rijksregister niet automatisch worden uitgevoerd omdat (1) de automatische bijwerking nog niet actief is (2) de bijwerking of collecte werd verworpen of (3) het wettelijk niet voorzien was om de bijwerking automatisch door te voeren?