Nieuwe regelgeving beëdigde vertalers/tolken

Sinds 29 december 2019 geldt een vernieuwd wettelijk kader voor beëdigd vertalers en tolken. Er werd een nationaal register met alle beëdigde vertalers/tolken opgericht. Dit register is momenteel echter enkel toegankelijk voor de diensten van Justitie en nog niet vrij toegankelijk voor burgers, steden en gemeenten. Enkel de vertalers/tolken opgenomen in het nationaal register mogen de titel van beëdigde vertaler/tolk gebruiken. De beëdigde vertalers/tolken waarschuwen de steden en gemeenten dat lijsten van vertalers/tolken die meegegeven worden aan burgers dus mogelijks niet meer up-to-date zijn. Enkel de vertalers/tolken die opgenomen zijn in het nationaal register hebben hun eed afgelegd en mogen de titel van beëdigde vertaler, tolk of vertaler/tolk dragen. Deze beëdigde vertalers/tolken krijgen op termijn een legitimatiekaart en een officiële stempel (6 jaar geldig).

In afwachting van de publieke toegankelijkheid van het nationaal register is het aan te raden dat de steden en gemeenten de burgers erop wijzen dat ze steeds naar de legitimatiekaart (of attest van eedaflegging in afwachting van de uitreiking) van een vertaler/tolk vragen vooraleer een vertaalopdracht te plaatsen. Zeker als steden en gemeenten verouderde lijsten van beëdigde vertalers/tolken meegeven met burgers, lopen deze het risico dat de legalisatie van de handtekening niet meer mogelijk blijkt op de rechtbank al is er wel een speciale legalisatieprocedure mogelijk via het nationaal register voor een beëdigd vertaler onder de oude wetgeving die nog niet ingeschreven is in het nieuwe nationaal register. Indien de burger toch een lijst wenst van beëdigde vertalers/tolken, kan men ze doorverwijzen naar de griffies van de rechtbanken.