Hernieuwing rijbewijzen

Sinds juli 2010 worden de nieuwe rijbewijzen in bankaartmodel afgeleverd, die een geldigheidstermijn hebben van 10 jaar. De dienst Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit heeft affiches ter beschikking gesteld om burgers te wijzen op de noodzaak tijdig een hernieuwing aan te vragen. Vele gemeenten zouden echter graag hun burgers individueel verwittigd willen zien. Affiches en informatie op website, facebook of infobladen hebben ongetwijfeld onvoldoende effect naar de burgers toe.

VLAVABBS maakte deze bemerkingen over aan de FOD Mobiliteit. Deze laat echter weten dat de verantwoordelijkheid volledig bij de burger ligt en wenst niet proactief op te treden in deze. Ook nu wordt er niet proactief opgetreden in geval de medische geschiktheid of de vakbekwaamheid op het rijbewijs dreigt te vervallen.

De FOD Mobiliteit is van mening dat proactief communiceren over de administratieve geldigheid, maar niet over de medische geschiktheid of over de vakbekwaamheid, enkel tot verwarring zou leiden. Ook stelt de FOD dat het rijbewijs niet verplicht is, tenzij voor het besturen van een voertuig. Ieder kan ook beslissen om het rijbewijs niet te hernieuwen en dus niet meer te rijden. Tot op heden kan de gemeente ook geen lijsten halen uit Mercurius van rijbewijzen die vervallen zijn.

VLAVABBS is teleurgesteld over deze zeer teleurstellende reactie van de FOD Mobiliteit. Iedereen weet dat burgers die hun rijbewijs niet tijdig hebben laten vernieuwen en problemen ondervinden de gemeente zullen aanspreken en niet de FOD. VLAVABBS laat het hier niet bij en probeert zowel de dienst als de bevoegde minister ervan te overtuigen dat er meer nodig is.