Het bestellen van modellen IIIC

VLAVABBS en de VVSG werden onlangs door de gemeenten geconfronteerd met een aantal problemen bij het bestellen van statistische formulieren voor de registratie van overlijdens bij de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie.

Daaruit blijkt dat zowel de gemeentelijke diensten burgerlijke stand als artsen moeilijkheden ondervinden in het verkrijgen van formulieren voor de aangifte van een overlijden, en in het bijzonder van het model III C. Zo zouden de leveringen van deze formulieren vaak grote vertragingen kennen en onvolledig zijn.

De oorzaak zou liggen in een efficiƫnt voorraadbeheer, maar voor gemeenten en artsen leidt een tekort aan formulieren intussen wel tot een onwerkbare situatie. VLAVABBS en de VVSG hebben dit probleem aangekaart bij de FOD Economie en verwachten kortelings een antwoord.